طراحی شیب پایدار دیواره‌های معدن مس سونگون

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 41-49

مسعود منجزی؛ مجتبی رضاخواه


فرآوری کانسنگ آندالوزیت میشدوان بافق به منظور مولایت¬زایی

دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 41-52

افشین نمیرانیان؛ مهدی کلانتر؛ سید حسین مجتهدزاده؛ علی دهقانی


ساخت شبیه ساز دینامیکی مدار خردایش در محیط SIMULINK

دوره 7، شماره 17، اسفند 1391، صفحه 41-49

یاسر کیانی نیا؛ محمدرضا خالصی؛ احمد خدادادی؛ عبدالرحیم فروتن


پهنه‌بندی برخی از عناصر سمی در انباشتگاه‌ باطله شرقی معدن سرب و روی انگوران با رویکرد زمین‌آماری

دوره 15، شماره 46، خرداد 1399، صفحه 41-49

10.22034/ijme.2020.104306.1705

فرامرز دولتی ارده جانی؛ عباس شرفی؛ حامد بیگی؛ بهرام رضایی؛ جعفر سرقینی


پیش بینی میزان تراوایی سنگ مخزن با استفاده از داده های پتروفیزیکی

دوره 1، شماره 2، آذر 1385، صفحه 43-52

مرتضی احمدی؛ علی یزدیان؛ محسن صائمی


بهینه سازی محدوده نهایی معادن روباز با استفاده از نظریه گروه های کلیدی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1388، صفحه 43-52

مهدی نوروزی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی


تعیین ضریب نفوذپذیری خاک‌های دانه‌ای در برابر سیال اسیدی سازه‌های فروشویی توده‌ای

دوره 7، شماره 16، آذر 1391، صفحه 43-52

محمد امین وشادی؛ مهدی امینی؛ ارژنگ زمانی


بررسی عوامل موثر بر انتشار عناصر سمی پسماند کارخانهی فروشویی روی به محیط زیست

دوره 8، شماره 21، اسفند 1392، صفحه 43-52

مجید رجایی نجف آبادی؛ شهلا اسکندری؛ داود مرادخانی؛ بهزاد صداقت؛ احمد خدادادی دربان


بررسی اثر شمع های باربر بر رفتار تونل های مترو به روش عددی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 45-53

اسحاق نمازی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد جمشیدی


به¬کارگیری روش تحلیل تاکسونومی به¬منظور انتخاب سیستم نگهداری مناسب تونل انتقال آب بهشت آباد

دوره 8، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 45-56

محمد حیاتی؛ محمد عطایی؛ رامین رفیعی؛ سیدمحمد اسماعیل جلالی


بررسی امکان فلوتاسیون اسمیت‌زونیت از باطله های معدنی انگوران

دوره 9، شماره 25، بهمن 1393، صفحه 45-60

اکبر مهدیلو؛ مهدی ایران‌نژاد؛ حسین زارعی؛ بهرام رضایی


طراحی فیلتر داده‌مبنا به منظور تفکیک آنومالی داده‌های گرانی‌سنجی

دوره 10، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 45-53

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی


جدایش نیکل و روی از محلول‌های سولفاته از طریق استخراج همزمان و استریپ انتخابی با استفاده از استخراج کننده D2EHPA

دوره 6، شماره 13، بهمن 1390، صفحه 47-56

سید محمد جواد کلینی؛ داوود مرادخانی؛ محمود عبداللهی؛ پدرام اشتری


برآورد چگونگی توزیع بار در پایه‌های زنجیری کارگاه‌های استخراج جبهه کار بلند مکانیزه در معدن زغالسنگ طبس با استفاده از روش عددی

دوره 5، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 47-58

مهدی نجفی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ فرهنگ سرشکی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی


بررسی روش الکتروکواگولاسیون برای کاهش ذرات معلق، در سرریز تیکنر

دوره 11، شماره 32، آبان 1395، صفحه 47-57

سید مرتضی موسوی راد؛ مریم عباسپور سیرجانی


تحلیل مکانیک شکست نمونه های دیسکی ترک دار با استفاده از روش المان مرزی

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 49-63

محمود بهنیا؛ سید حسین میرزینلی یزدی


استخراج وانادیم از محلول اسیدی با استفاده از استخراج کننده‌های آلامین 336 و اکتیل آمین با پایه نانوذرات مغناطیسی بدون پوشش

دوره 8، شماره 18، خرداد 1392، صفحه 51-58

کرد پریجائی معصومه؛ کمال صابریان؛ محمد نوع پرست؛ سید ضیاءالدین شفائی