اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 989
تعداد پذیرش 319
تعداد عدم پذیرش 550

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 496
تعداد مشاهده مقاله 744306
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 781023
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 192 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
درصد پذیرش 32 %