اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 977
تعداد پذیرش 307
تعداد عدم پذیرش 540

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 484
تعداد مشاهده مقاله 716192
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 751329
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 195 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
درصد پذیرش 31 %