اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 950
تعداد پذیرش 301
تعداد عدم پذیرش 527

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 471
تعداد مشاهده مقاله 697986
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 727453
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 196 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
درصد پذیرش 32 %