تفاهم‌نامه با انجمن‌ها و سازمان‌ها

تفاهم‌نامه همکاری صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با نشریه مهندسی منابع معدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

به اطلاع می رساند:
در راستای اهداف سند چشم انداز و سیاست­های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و از آنجا که ارتباط و همکاری بین موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی می تواند به ارتقاء کمی و کیفی هدف­‌ها و برنامه‌های مشترک یاری رساند، به حول و قوه الهی این تفاهم‌نامه بین  انجمن مهندسی معدن ایران و نشریه مهندسی منابع معدنی، به مدت 5 سال از تاریخ 1400/02/25 منعقد گردید.

فایل تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد

صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد به مدت 5 سال با هم تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

فایل تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه نشریه مهندسی معدن با انجمن تونل ایران

 نشریه مهندسی معدن با انجمن  تونل ایران به مدت 3 سال با هم تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 

فایل تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه نشریه مهندسی معدن با انجمن مکانیک سنگ ایران

نشریه مهندسی معدن با انجمن  مکانیک سنگ ایران به مدت 7 سال با هم تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

فایل تفاهم‌نامه 

تفاهم‌نامه نشریه مهندسی معدن با انجمن زمین شناسی ایران

 نشریه مهندسی معدن با انجمن زمین شناسی ایران به مدت 5 سال با هم تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. 

فایل تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با نشریه Journal of Mining and Environment دانشگاه صنعتی شاهرود

 صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با نشریه Journal of Mining and Environment دانشگاه صنعتی شاهرود به مدت 5 سال با هم تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 

فایل تفاهم‌نامه