بهینه سازی محدوده نهایی معادن روباز با استفاده از نظریه گروه های کلیدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانمشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه یزد

چکیده

با وجود آن که تاکنون الگوریتم‌های متعددی برای بهینه‌سازی محدوده معدنکاری روباز ارائه شده اما بدلیل وجود بعضی محدودیت‌ها در الگوریتم‌های موجود، همواره ارائه الگوریتم‌های جدیدی که بتواند برخی از این محدودیت‌ها را پوشش دهد، مورد توجه متخصصان بوده است. در این مقاله، از مفاهیم روش گروه‌های کلیدی که به طور خاص به منظور تحلیل پایداری شیب‌های سنگی استفاده می‌شود، برای تدوین الگوریتم بهینه‌سازی محدوده نهایی معادن روباز استفاده شده است. این الگوریتم که KG-PLO  نامیده شده است، بر روی نوع ویژه‌ای از مدل اقتصادی محدوده معدنی اجرا می‌شود و از آنجا که از پشتوانه قوی منطق ریاضی بهره می‌برد، قادر است محدوده بهینه واقعی را ارائه نماید. بدلیل اجرای مرحله‌ای الگوریتم، حجم محاسبات و درنتیجه زمان پردازش داده‌ها برای اجرای آن کم است. هر چند که با توجه به منطق فعلی روش گروه‌های کلیدی این الگوریتم به صورت دو بعدی ارائه شده اما در صورتی که مبانی نظری روش گروه‌های کلیدی از دو بعد به سه بعد گسترش یابد، می‌توان الگوریتم ارائه شده را به سه بعد تعمیم داد. برای اجرای الگوریتم KG-PLO، یک برنامه کامپیوتری با بهره‌گیری از منطق روش گروه‌های کلیدی در محیط Mathematica پیاده‌سازی شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pit Limits Optimization Using Key Group Concept

نویسندگان [English]

  • M Noroozi 1
  • S.M.E Jalali 2
  • A Yarahmadi-Bafghi 3
1 Shahrood University of Technology
2 Shahrood University of Technology
3 Yazd University
چکیده [English]

A large number of algorithms have already been developed to optimize open pit limits based on some assumptions and constraints. Therefore, it is normal to develop new algorithms to decrease existing limitations and increase their capabilities. The key group concept, mainly used for stability slope analysis is, in this paper, used to develop a new algorithm named “KG-PLO” to optimize open pit limits. The KG-PLO is implemented on an especial type of the economic block model of the mining area. The algorithm can present the true optimal limit because it is rigorous and have a mathematical proof. Since the KG-PLO enjoys a sequential procedure, the logic iterations are not too much. The KG-PLO algorithm has been developed based on the existing 2D key group approach. It is possible to improve the proposed algorithm concerning the further improvement of the key group concept, proportionally. A computer program in Mathematica media is prepared to implement the KG-PLO algorithm.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Block Theory
  • Key Group
  • Pit Limits
  • Open Pit
  • Optimization