به¬کارگیری روش تحلیل تاکسونومی به¬منظور انتخاب سیستم نگهداری مناسب تونل انتقال آب بهشت آباد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهرود

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل در طراحی و اجرای یک پروژه تونل‌سازی انتخاب سیستم نگهداری مناسب، به‌منظور پایداری توده‌سنگ و کاهش گسترش ناحیه پلاستیسیته در اطراف تونل است. انتخاب سیستم نگهداری تونل‌ها نقش مهمی در وضعیت اقتصادی و ایمنی دارد. این انتخاب اغلب بر اساس تجربه مهندسان طراح انجام می‌گیرد، که از دقت کافی برخوردار نبوده و لزوماً بهترین انتخاب انجام نمی‌گیرد. این در حالی است که معیارها و پارامترهای زیادی در انتخاب یک سیستم نگهداری مناسب دخیل هستند. در این تحقیق از روش تحلیل تاکسونومی به‌عنوان یکی از مهمترین و رایج‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه برای انتخاب سیستم نگهداری مناسب تونل‌ها استفاده شده است. بدین منظور معیارهای هزینه، ضریب اطمینان، کارآیی، زمان نصب، جابه‌جایی و قابلیت مکانیزاسیون مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از روش عددی تفاضل محدود (FLAC 2D) سیستم‌های نگهداری گوناگون بر مبنای پارامترهای فنی و پایداری تونل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس بر اساس معیارهای در نظر گرفته شده، سیستم نگهداری مناسب انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Spread-Sheet Based of Coal Flotation Circuits Case Study:The Zarand Coal Washing Plant

نویسندگان [English]

  • M Hayati
  • M Ataei
  • R Rafiei
  • S.M.E Jalali
Shahrood university
چکیده [English]

One of problems of the flotation circuit of the Zarand coal washing plants like other processing plants is the wide variations in feed characteristics. By modeling flotation circuit, the effect of feed variation on the metallurgical parameters (yield and ash content) could be predicted and necessary measures could then be taken to achieve the desired targets.  To perform this task, the first order kinetics model with distributed rate constants based on particles size classes was used.  The characteristics of feed species and pulp residence time distribution in each flotation bank are among the main variables involved in the modeling. A tracer method using salt was utilized to determine the pulp residence time distribution.  The average residence times for rougher, scavenger, and cleaner stages were found to be 6.6, 9.6 and 12.6 min, respectively.  Based on flotation tests, the feed was grouped into five species namely, fast-floating non-ash, slow floating non-ash, fast floating ash, slow floating ash, and non-floating ash and non-ash.  Modeling was performed considering the contribution of each species and corresponding rate constants. The verification of the modeling results indicated that estimated metallurgical parameters were in good agreement with the plant data.  It was found that with a 95% confidence the absolute difference between the calculated and plants values were 1.37-5.7% for yield and -0.9-0.4 % for the concentrate ash content.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coal washing
  • Modeling flotation
  • Kineticsconstant