بررسی تغییر پذیری عیار بار ورودی کارخانه¬ی فرآوری فسفات اسفوردی به روش زمین آمار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی، همگی برای تغلیظ خوراکی که نوسانات عیاری آن در حد مجاز باشد طراحی و بهینه سازی می‌شوند و هرگونه نوسان در خارج از این حد، موجب بروز اثرات نامطلوب بر روی کیفیت کنسانتره و بازیابی عملیات جدایش و فرآوری می‌شود. در این مقاله تغییرپذیری عیار خوراک کارخانه‌ی تغلیظ مجتمع معدنی فسفات اسفوردی با استفاده از زمین آمار تحلیل و با شناسایی منابع این تغییرپذیری‌ها، راهکاری به منظور رفع نوسانات موجود ارایه شد. اولین قدم در رسیدن به این هدف، نمونه‌گیری‌های هدفمند از خطوط جریان مواد معدنی در کارخانه است که بدین منظور از نتایج آنالیز نمونه‌های تهیه شده از خوراک کارخانه طی مدت 960 ساعت استفاده شد. با توجه به مطالعات انجام شده، وجود نوسانات متناوب سینوسی در عیار خوراک کارخانه ثابت شد که این امر را می‌توان ناشی از استخراج ماده معدنی از جبهه‌کارهای مختلف معدن با مشخصات عیاری متفاوت و همچنین عدم همگن‌سازی مناسب مواد معدنی ارسالی از معدن قبل از خوراک‌دهی به کارخانه دانست. بالا بودن مقادیر اثر قطعه‌ای نسبی (Co /C) در تغییرنمای عیار آهن و فسفات به ترتیب برابر 12/0 و 66/0، تایید‌کننده همین امر است. در ادامه با اعمال عملیات میانگین متحرک، به نوعی همگن‌سازی مواد معدنی ورودی به کارخانه طی چهار بازه‌ی زمانی مختلف (16، 24، 32 و40 ساعت) شبیه‌سازی شد. با انجام تحلیل حساسیت، بازه‌ی 32 ساعت به عنوان بازه‌ی بهینه انتخاب شد که بر این اساس و با توجه به خوراک 140 تن در ساعت، لازم است تا همگن‌سازی مواد در هر مرحله در حدود 4500 تن کانسنگ انجام و سپس به کارخانه خوراک‌دهی شود. بدین ترتیب پیش بینی می‌شود بهترین حالت ممکن با کمترین خطا و تغییرپذیری عیار حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of grade variability of the Esfordi phosphate plant feed using geostatistical method

نویسندگان [English]

  • F.M Torab
  • O Hamidkhah
Yazd University
چکیده [English]

The beneficiation plants are designed and optimized for ore dressing with a permissible range of grade variation. Any fluctuation out of this range will considerably affect the concentrate quality and beneficiation recovery. This paper attempts to analyze the variability of feed grade of Esfordi phosphate plant using geostatistical method and introduces a procedure to overcome this problem. The first step was the collection of representative samples which was carried out during 960 hours on the feed stream. Based on the results obtained from this study, a periodic variation has been seen on the feed grade which might be due to ore exploitation from different mine faces and lack of any suitable blending. The high values of relative nugget effects of variograms (especially for phosphates (0.12 and 0.66 for iron and phosphate, respectively) confirm this undesirable fluctuation. In the next step, the grade homogenization of the feed was simulated using moving average technique at four time intervals (16, 24, 32 and 40 hours). By sensitivity analysis, the 32h time interval was chosen as optimized blending interval. Considering a feed rate of 140 t/h, it is necessary to blend about 4500 tons of the ore before feeding to the plant.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grade variation
  • Geostatistics
  • variogram
  • Control chart
  • Variability
  • Moving average