ساخت شبیه ساز دینامیکی مدار خردایش در محیط SIMULINK

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کنترل و بهینه‌سازی روی خط یک سیستم در صورتی امکان‌پذیر است که مدل دینامیکی سیستم در اختیار باشد. با استفاده از شبیه‌سازی دینامیکی می‌توان رفتار غیر خطی و تعامل دینامیکی مدارهای خردایش را بررسی کرد. در این مقاله مدل دینامیکی آسیا بر اساس مدل کلی موازنه جمعیتی و مدل هیدروسیکلون بر اساس مدل پلیت در محیط MATLAB/SIMULINK پیاده‌سازی و مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. سپس مدار خردایش آسیا در دو حالت مدار باز و بسته شبیه‌سازی دینامیکی شد و گذار از یک حالت پایا به حالت پایای دیگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که واسط کاربری گرافیکی SIMULINK امکانات بی‌شماری در جهت شبیه‌سازی دینامیکی واحدهای فرآوری مواد معدنی و امکان شبیه‌سازی به قصد کنترل فرآیند را فراهم می‌کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Dynamic Simulator of Grinding Circuit using SIMULINK

نویسندگان [English]

  • Y Kianinia
  • M.R Khalesi
  • A Khodadadi
  • R Foroutan
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Control and online optimization of a process could only be performed if the dynamic model of the system is available. In the case of grinding circuits, dynamic simulation provides substantial information on complex and sometimes non-linear interactions between the components of the system. In this paper, dynamic model of ball mill and cyclone are incorporated in MATLAB/SIMULINK platform and then the system is simulated in open and closed circuits. Such simulation showed that the selected platform is suitable for investigation of responses of the system to the changes in input variables such as flowrate or mean residence time. It was also observed that the transient state between two steady states could be well investigated by the ease of this platform.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grinding
  • Modeling
  • Dynamic simulation
  • Simulink