دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، اسفند 1391، صفحه 1-125 
ساخت شبیه ساز دینامیکی مدار خردایش در محیط SIMULINK

صفحه 41-49

یاسر کیانی نیا؛ محمدرضا خالصی؛ احمد خدادادی؛ عبدالرحیم فروتن


سینتیک انحلال شیمیایی کانه کم عیار سوپرژن مس معدن دره زار

صفحه 51-60

حجت نادری؛ محمود عبداللهی؛ نوید مستوفی؛ سید محمدجواد کلینی؛ سید عباس شجاع ساداتی؛ زهرا منافی


ارائه روشی جدید برای تعیین نقطه اثر کایزر در سنگ‌ها

صفحه 61-72

مجید نیکخواه؛ مرتضی احمدی؛ عبدالهادی قزوینیان


مقایسه فنی اقتصادی استفاده از ماشین¬های حفاری تمام مقطع سپری برای حفاری قطعه دوم تونل قمرود

صفحه 93-106

حسین شریعت علوی؛ محمد عطایی؛ بهزاد علیزاده صوری؛ مهدی صراطی؛ مهدی زورآبادی