سینتیک انحلال شیمیایی کانه کم عیار سوپرژن مس معدن دره زار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تریت مدرس

چکیده

در این تحقیق لیچینگ شیمیایی کانه سوپرژن کم عیار معدن دره زار بررسی شد. کانی های اصلی مس در نمونه، کالکوسیت، کوولیت و کالکوپیریت به همراه کانی‌های کوارتز، میکا، کانی‌های رسی، فلدسپار و پیریت است. تأثیر پارامترهایی مانند دما، غلظت آهن، غلظت یون‌های فریک و فرو و نسبت آن‌ها، pH، درصد جامد  و دور همزن تحت شرایط ثابت (با کنترل عوامل فوق در مقادیر مورد نظر) بررسی شد. نتایج نشان داد که پیریت نقش مؤثری در انحلال مس دارد. میزان تغییر سرعت انحلال پیریت در اثر تغییر عواملی مانند دما، غلظت یون فریک، غلظت یون فرو، پتانسیل و غیره مستقیم بر انحلال کانی‌های مس اثر می‌گذارد زیرا با افزایش انحلال پیریت و مصرف یون فریک توسط آن، سرعت نسبی انحلال کانی‌های مس کاهش می‌یابد. واکنش انحلال شامل دو مرحله با سینتیک متفاوت است. مرحله اول دارای سینتیک سریع با انرژی اکتیواسیون kJ/mol 17 و مرحله دوم دارای سینتیک کند با انرژی اکتیواسیون kJ/mol 140 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

kinetics of Chemical leaching of Darehzar low grade copper ore

نویسندگان [English]

  • H Naderi 1
  • M Abdollahy 1
  • N Mostofi 1
  • S.M.J Koleini 1
  • S.A Shojasadati 2
  • Z Manafi 1
چکیده [English]

As a part of a research on optimization of  heap bioleaching of Dareh Zar copper mine, Iran,   chemical leaching of low grade ore obtaining from secondary enrichment zone of Dare Zar copper mine was investigated. Copper grade was 0.37 %  and the main mineral of copper is chalcopyrite which is altered to digenite and chalcocite. Effects of temperature, initial Fe concentration, Eh, pH and stirring speed were studied. Results showed that reaction take places at 2 different stages. The kinetic of first stage is fast and an activation energy of 16.5 kJ/mol was acquired. The kinetic of second stage is slow and its activation energy is about 150 kJ/mol. There is no need to add initial Fe because Fe released from pyrite is enough for leaching of digenite and chalcopyrite

کلیدواژه‌ها [English]

  • chalcocite
  • digenite
  • Chemical leaching
  • Kinetics