دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 1-113 

علمی - پژوهشی

بررسی منشاء تولید H2S در تونل نوسود ( غرب کرمانشاه)

صفحه 1-14

سلیمه رضایی؛ فریدون سحابی؛ حسین معماریان


بهینه‏سازی نرخ تولید معادن با استفاده از بیشینه سازی مشروط NPV

صفحه 87-96

احمد رضا صیادی؛ محمد عطایی؛ امیر حسن زاده؛ UGF SD؛ احمد رضا صیادی