ارائه روشی جدید برای تعیین نقطه اثر کایزر در سنگ‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به‌کارگیری آزمایش انتشار اکوستیک و اثر کایزر  (Kaiser Effect)برای تخمین تنش برجا توده سنگ به میزان زیادی افزایش یافته است. در این مقاله یک روش خودکار، مبتنی بر روش‌های شناسایی الگو(Pattern Recognition) ، برای تعیین دقیق اثر کایزر با ترکیب نتایج روش‌های مختلف متداول و تصمیم‌گیری برای تعیین مقدار دقیق‌تر تنش اثر کایزر ارائه شده است. در این روش از داده‌های سیگنال‌های  به‌دست آمده از آزمایش‌های انجام شده بر روی نمونه‌های ماسه سنگ پیش بارگذاری شده استفاده شده است. با این روش جدید پیشنهادی، تنش حداکثر قبلی در سنگ‌ها را می‌توان بطور مستقیم و بدون تحلیل بر روی سیگنال‌های جبهه موج تعیین کرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که روش‌های شناسایی الگو می‌توانند برای تصمیم‌گیری و تعیین نقطه اثر کایزر استفاده شوند و روش توسعه یافته دقت قابل قبول و مطلوبی برای تشخیص و تعیین نقطه اثر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Method for Determination of Kaiser Effect from Rock Acoustic Emission Signals

نویسندگان [English]

  • M Nikkhah
  • M Ahmadi
  • A Ghazvinian
Tarbiat modares university
چکیده [English]

Nowadays, acoustic emission tests based on the Kaiser Effect are increasingly used for estimating in-situ stress in laboratories. The present article proposes an automatic method based on pattern recognition methods, which accurately determines Kaiser Effect by combining the results of different common methods. The proposed method uses the signals obtained from uniaxial pressure tests on samples of pre-loaded sandstone samples sandstone. In the proposed new method, previous maximum stress in samples can be determined directly without analysis of waveform signals. Our results show that pattern recognition methods can be used for determining the point of Kaiser Effect. The developed method has a desirable level of precision for determining the Kaiser Effect point.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acoustic emission
  • Kaiser Effect
  • Pattern recognition
  • sandstone
  • in-situ stress