فرآوری کانسنگ آندالوزیت میشدوان بافق به منظور مولایت¬زایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

کانی‌های گروه آندالوزیت از مواد مناسب برای ساخت آجرهای دیرگداز هستند که عمدتاً در ساخت آستر کوره‌ها به کار می‌روند. با توجه به افزایش روزافزون مصرف آجرهای دیرگداز آلومینو سیلیکاتی از نوع پر آلومینا (بیش از 50 درصد Al2O3)، شناسایی و استخراج کانسارهای آندالوزیتی و مطالعات فرآوری و  مولایت‌زایی ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق امکان فرآوری و مولایت‌زایی کانسنگ آندالوزیت میشدوان بافق بررسی شد.  این کانسار در سال 1379 اکتشاف نیمه تفصیلی شده و ذخیره‌ای بالغ بر 6/1 میلیون تن، با عیار حدود 20 درصدAl2O3  برای آن اعلام شده ‌است. پس از نمونه‌برداری،  با توجه به مطالعات خردایش و مقاطع نازک، برای فرآوری نمونه‌های اولیه به دو  محدوده ابعادی تقسم شدند. برای افزایش میزانAl2O3  در محدوده ابعادی 355– 150 میکرون از روش ثقلی (میز لرزان) و در محدوده ابعادی 150 – 75 میکرون از روش فلوتاسیون استفاده شد. برای کاهش میزان Fe2O3  به کمتر از 1 درصد از جداکننده مغناطیسی شدت بالا استفاده گردید.  با استفاده از  روش‌های فوق، تولید کنسانتره‌ای با حدود 56 درصد Al2O3 امکان‌پذیر است که کیفیت مناسب برای فرایند مولایت‌زایی را دارد. عملیات مولایت‌زایی با تغییر سه پارامتر دما (°C1600 - 1400)، زمان (5/3 - 1 ساعت) و  دانه‌بندی (300-، 150-، 75- و 38- میکرون) انجام شد. مطالعه محصولات عملیات حرارتی مولایت‌زایی با SEM و XRD  و محاسبه درصد تراکم‌پذیری برای دماهای مختلف نشان داد که در دماهای بین 1550-1500 درجه سانتی‌گراد به مدت 2 ساعت و دانه‌بندی 38 میکرون تحول مولایت‌زایی کامل شده است و تخلخل نیز به حداقل مقدار خود می‌رسد. وجود کروندم در نمونه اولیه آندالوزیت باعث کاهش فاز شیشه در نمونه دیرگداز می‌شود و از نکات مثبت این نمونه ماده معدنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beneficiation of Mishdovan Andalosite (Bafgh District) for Mullitization Purpose

نویسندگان [English]

  • A Nmiranian
  • M Kalantar
  • S.H Mojtahedzade
  • A Dehghani
Yazd University
چکیده [English]

   Andalosite group minerals are the most suitable materials for refractories, which are mainly applied in furnace lines. Since these materials are currently used predominantly in alominosilicats refractories, then recognition and extraction of andalosite deposits, their processing studies and mullitization are important. In this research, the feasibility of the processing and mullitization of Mishdovan Andalosite ore were investigated. Semi-detail exploratory studies related to the Mishdovan ore have already been done in 2000 with more than 1.6 Mt reserve and 20% Al2O3 content. The primary samples were divided into two fractions based on crushing and thin section studies. In order to increase the Al2O3 content for 150 -355 µm fractions, the gravitational method (vibrating table) and for 75-150 µm fractions, the flotation method were employed. Also the Fe2O3 content was decreased to less than 1% by employing high intensity magnetic separator. Consequently, using of the mentioned techniques, it is possible to produce a concentrate with 56% Al2O3 content, which is suitable for mullitization.
The mullitization process was studied at different temperatures (1400 – 1600 °C), periods of time (1- 3.5 hours) and grain sizes. Phase evolution was studied by XRD diffraction. Morphology, distribution and size of the grains were analyzed by means of SEM. The obtained results showed that the complete transformation of Andalosite group minerals to mullite takes place between 1500 – 1550 °C during 2hr for the grain size of 38 microns. At higher temperatures, the mullite grain revealed round and platelet morphology. Presence of the primary Corundum mineral in Andalosite sample caused a considerable decrease of the glass phase in the refractory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mishdovan
  • Mullitization
  • Mineral processing
  • Flotation
  • Vibrating table