دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 1-110 
جداسازی مولیبدنیت از کنسانتره سولفیدی مس با استفاده از بازداشت‌کننده تیوگلیکولیک اسید

صفحه 31-40

محمود عبداللهی؛ بیژن طاهری؛ احمد خدادادی؛ صدیقه زیدآیادی؛ افسر اسلامی


فرآوری کانسنگ آندالوزیت میشدوان بافق به منظور مولایت¬زایی

صفحه 41-52

افشین نمیرانیان؛ مهدی کلانتر؛ سید حسین مجتهدزاده؛ علی دهقانی


شبیه‌سازی آسیاهای میله‌ای در محیط BMCS

صفحه 53-59

اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان؛ زینب السادات میرازایی


تعیین حداقل فشار لازم برای آغاز رشد ترک، در عملیات شکست هیدرولیکی

صفحه 61-70

مجید رضا آیت اللهی؛ محمدحسن پورکاویان؛ محمد رضا محمدعلیها