بررسی عددی تأثیر ابعاد پرده هوایی در تهویه و شکل جریان هوای بن‌بست‌های معدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

پرده‌های هوایی تجهیزاتی هستند که برای کنترل جریان هوا در سیستم‌های تهویه موضعی و دایمی به کار می‌روند. طراحی و نصب مناسب این پرده‌ها نقش بسیار مهمی در تامین هوای تازه و برطرف کردن آلودگی‌ها از بن‌بست‌های معدنی به عهده دارد. نصب این تجهیزات باید به گونه ای باشد که کمترین تأثیر را بر روی سیستم تهویه اصلی معدن بگذارد. در این مقاله با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به مدل‌سازی و بررسی تأثیر ابعاد پرده هوابند بر رفتار جریان هوای درون بن‌بست معدنی، خواهیم پرداخت. به همین منظور مدل 2 بعدی ازبن‌بست معدنی به همراه پرده هوابا استفاده از نرم‌افزار Fluent V6.3.1 ساخته شد. برای مدل‌سازی جریان مغشوش از مدل  استاندارد استفاده شد. فضای محاسباتی با استفاده از نرم‌افزار Gambit ساخته و با سلول‌های مربعی شبکه بندی شد. با توجه به نتایج حاصل، خطوط جریان در حالت بدون پرده کمتر از حالت با پرده است لذا استفاده از پرده هوا باعث افزایش جریان ورودی به بن‌بست معدنی می‌شود با افزایش طول و پهنای پرده سرعت جریان در راستای محور بن‌بست بویژه نزدیکی دیواره سمت راست بن‌بست افزایش ,باز چرخش هوا کاهش و در نتیجه، راندمان تهویه برای پرده با طول و پهنای زیاد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of Air Curtain Dimension Effects on the ventilation and flow behavior of Mine Dead End

نویسندگان [English]

  • B Niknam
  • H Madani
  • H Salari rad
Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Air curtains are ventilation control devices for temporary or permanent use in underground mining. They can be used to deflect air into the unventilated areas such as dead end regions. Their design and installation are fundamental issues for maintaining a sufficient supply of fresh air and achieving effective air circulation and contaminant removal. At the same time, they should have little impact on the mine ventilation system. This paper presents the results of a two-dimensional CFD model, which examines the effects of air curtain dimension on fluid flow behavior in the mine dead end regions. By using CFD code Fluent, which uses model for fluid flow turbulence modeling, a 2D model of dead end was constructed. The result showed that with no brattice that streamlines proved weak compared to when a brattice was used. Depending on air curtain dimension, the use of an air curtain increases the airflow into the dead end region. Higher air curtain length and width showed a higher velocity near the right wall of the dead end, a minimum air re-circulation and, therefore, a better ventilation mechanism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CFD
  • Mine dead end
  • Air curtain