شبیه‌سازی آسیاهای میله‌ای در محیط BMCS

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه کاشان

چکیده

امروزه استفاده از آسیاهای میله‌ای در طراحی‌های جدید مدارهای خردایش منسوخ شده است. با این حال، آسیاهای میله‌ای بسیاری در کارخانه‌های فرآوری در کشور وجود دارند که به دلایل مختلف عملکرد آنها می‌باید بهینه‌سازی شود. نرم‌افزارهای شبیه‌ساز، ابزارهایی تخصصی برای طراحی و بهینه‌سازی فرآیند می‌باشند. مدل‌سازی ریاضی فرآیند خردایش در آسیاهای میله‌ای به دلیل «اثر غربالگری» در این نوع آسیاها به طور کلی متفاوت از مدل‌سازی ریاضی آسیاهای گلوله‌ایست. در این پژوهش، الگوریتم شبیه‌سازی عملکرد آسیاهای میله‌ای بر اساس مدل‌های ریاضی تثبیت‌شده در منابع معتبر خردایش توسعه داده شد و این قابلیت به عنوان یک ماژول جدید به برنامه  BMCS (BMCS-Based Modular Comminution Simulator) اضافه شد. مدل ریاضی مورد استفاده در شبیه‌ساز آسیای میله‌ای، مدل ماتریسی است که بر اساس تعریف مراحل متوالی خردایش توسعه یافته است. در هر یک از این مراحل متوالی خردایش، عمل انتخاب، خردایش و طبقه‌بندی انجام می‌شود. الگوریتمی که ماژول آسیای میله‌ای BMCS از آن پیروی می‌کند، در این مقاله به تفصیل توضیح داده شده است. در این پژوهش، ماژول جدید با یک مجموعه داده مورد آزمایش قرار گرفت. مقایسه توزیع اندازه ذره پیش‌بینی‌شده محصول آسیای میله‌ای توسط نرم‌افزار‌ BMCS با توزیع اندازه ذره اندازه‌گیری‌شده محصول،  اعتبار مدل ریاضی مورد استفاده و پیاد‌ه‌سازی صحیح آن را به خوبی تأیید می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Rod Mills in BMCS Environment

نویسندگان [English]

  • A Farzanegan 1
  • A.R Valian 2
  • Z Mirzaei 2
1 Tehran University
2 Kashan University
چکیده [English]

Nowadays, application of rod mill in new comminution circuit designs is almost absolute. Nevertheless, many installed rod mills are still in operation throughout the country and their performance optimization might be of interest to plant engineers. Simulators are specialized tools for circuit design and optimization. Due to the screening effect observed in rod mills, their mathematical modeling is totally different from that of ball mill units. In this study, rod mill was simulated as a new module in BMCS (BMCS-Based Modular Comminution Simulator) environment. Matrix modeling was considered as an established mathematical model of rod mills. Hence, the rod mill module of BMCS was mainly based on this type of rod mill model. The matrix model was constructed using the concept of consecutive stages of breakage. In each stage of breakage, the ore was subjected to selection, breakage and classification processes. The algorithm followed by the rod mill module of BMCS has been presented in this work. The close agreement between the predicted and measured product size distributions proves the validity of the predictions made by rod mill simulation module and the accuracy of model implementation in BMCS.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Simulation
  • Rod mill
  • BMCS