جداسازی مولیبدنیت از کنسانتره سولفیدی مس با استفاده از بازداشت‌کننده تیوگلیکولیک اسید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 مجتمع مس سرچشمه

چکیده

در این تحقیق جداسازی مولیبدنیت از سولفیدهای مس و آهن با استفاده از تیوگلیکولیک اسید (TGA) به‌عنوان بازدارنده سولفیدهای مس و آهن مطالعه شده است. طبق  نتایج این تحقیق، میزان مصرف این ماده (TGA) در مقایسه با مصرف سولفید سدیم که حدود 14 کیلوگرم برتن است، بسیار کم و حدود (5/3-3) کیلوگرم به ازای هر تن خوراک جامد خشک ورودی به کارخانه است و به بازداشت مؤثر مس و آهن گردیده است و بازیابی بالای مولیبدنیت را سبب می‌شود. در این تحقیق با استفاده از ماده مذکور، عیار نهایی مولیبدن بیش از 56 درصد و بازیابی کلی مولیبدنیت حدود 96 درصد به‌دست آمده است. عیار مس و آهن در کنسانتره نهایی به ترتیب حدود26/0 درصد و 56/0درصد است که با توجه به کمتر بودن این  مقادیر از حد مجاز مطلوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation of Molybdenite from Copper Sulfides Concentrate by Thioglycolic Acid as a Depressant

نویسندگان [English]

  • M Abdollahy 1
  • B Taheri 1
  • A Khodadi 1
  • S Zeidabadi 2
  • A Eslami 2
1 Tarbiat Modares University
2 Sarcheshme Copper Complex
چکیده [English]

Separation of molybdenite from copper sulfides concentrate BY thioglycolic acid (TGA) as a depressant of copper and iron sulfides was investigated. The results showed that the consumption amount of TGA was lower (3-3.5 kg per ton of feed) than that of sodium sulfide, which is more than 14 kg per ton of feed. It was found as a very effective depression for copper and iron sulfides. The final grade and recovery of molybdenite reached to 56% and 96%, respectively, while the copper and iron grades were about 0.26% and 0.56% respectively. These values are desirable for molybdenite concentrate and are in the standard range.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flotation
  • molybdenum
  • Copper sulfides concentrate
  • Thioglycolic acid
  • Depressant