کنترل نشست زمین در تونل‌سازی مکانیزه در محیط‌های شهری با انجام اقدامات اصلاحی مؤثر درتونل خط 7 متروی تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

2 دانشگاه کاشان

چکیده

           ساخت فضاهای زیرزمینی باعث اغتشاش در میدان تنش زمین و تغییرشکل آن می‌شود. احداث فضاهای زیرزمینی شهری مانند تونل‌های مترو، به علت نشست حساسیت ویژه‌ای دارند. در این تحقیق، روند حفاری تونل خط 7 متروی تهران بررسی شده است. تئوری مربوط به پیش‌بینی نشست سطح زمین برای دو مقطع در کیلومتراژ 100+5 و 900+9 تخمین زده شده است. همچنین با نرم‌افزار Plaxis 3D تحلیل عددی نشست این دو مقطع صورت گرفته و با نشست‌های ثبت شده بر محور تونل مقایسه شده‌اند. با اندازه‌گیری نشست زمین بر روی ساختمان‌های اطراف تونل نشان داده شد که نشست نمتقارنی در اطراف محور تونل اتفاق افتاده است. مقدار پیش‌بینی نشست به روش تحلیلی و عددی در این دو مقطع در محدوده‌ی مجاز قرار نگرفتند. بنابراین برای کنترل نشست، باید اقدامات اصلاحی صورت گیرد که در کیلومتراژ 100+5، ضریب 6/1 برای فشار اتاق چمبر اعمال شد و برای کیلومتراژ 900+9، محدوده‌ی مسیر احتیاج به به‌سازی منطقه‌ای دارد تا جبهه‌کار پایدار مانده و نشست‌ها در محدوده‌ی مجاز قرار گیرند. مقادیر رفتارنگاری نتایج این تحقیق را تأیید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Controlling Ground Settlement in Urban Mechanized Tunneling through Taking Effective Improvement Measures (Case study: Tehran Subway tunnel, line 7)

نویسنده [English]

  • Hassan Bakhshandeh Amnieh 1
1
2
چکیده [English]


Constructing underground spaces causes chaos in the ground stress field and its deformation. Due to settlement, construction of such urban underground spaces as subway tunnels is of utmost importance. In this research, the boring process of Tehran subway tunnel, line 7, has been studied and ground settlements, under Greenfield conditions, have been estimated for 2 sections (km 5+100 and km 9+900). The numerical analyses of the settlements of these 2 sections have been done with the Plaxis 3D software and compared with those recorded on the tunnel axis. It has been shown, through measuring ground settlement of the tunnel nearby buildings, that a relatively symmetrical settlement has been occurred around the tunnel axis. Settlements in these 2 sections, estimated by analytical and numerical methods, were not found to be in the permissible range. Therefore, to control settlement, it is necessary that improving measures to be taken; at km 5+100, a coefficient of 1.6 for the chamber room pressure would suffice and at km 9+900, the tunnel route needs regional improvement to make the work face stable and cause settlements to occur in the permissible limits. The values found by infography confirm those found by this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Controlling settlement
  • face pressure
  • mechanized tunneling
  • infography
  • conditioning