برآورد چگونگی توزیع بار در پایه‌های زنجیری کارگاه‌های استخراج جبهه کار بلند مکانیزه در معدن زغالسنگ طبس با استفاده از روش عددی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه یزد

چکیده

پایه‌های زنجیری در روش جبهه کار بلند مکانیزه بین دو پهنه استخراجی باقی گذارده می‌شوند و شرایط بارگذاری آنها با شرایط بارگذاری پایه‌ها در روش استخراج اتاق و پایه متفاوت است زیرا این پایه‌ها بار حاصل از منطقه تخریب را نیز تحمل می‌نمایند. از این‌رو برآورد مقدار و چگونگی توزیع بار بر روی آنها دارای اهمیت زیادی است. محدودیت‌های روش‌های سنتی و تجربی در برآورد بار وارد بر این پایه‌ها مطلوبیت‌های زیادی را برای استفاده از روش‌های عددی ایجاد کرده است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارFLAC3D و در نظر گرفتن مدل کرنش نرمی موهرکولمب، تاثیر بار‌های کناری و جلویی بر روی پایه‌های زنجیری در معدن زغالسنگ طبس با توجه به جانمایی آنها نسبت به جبهه‌کار، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که حداکثر بار وارد بر پایه‌های زنجیری در فاصله 4 تا 5 متری لبه پایه و هنگامی که جبهه‌کار در حدود 20 متر جلوتر از آن باشد، اعمال می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the Load Distribution on the Chain Pillars of the Mechanized Longwall Panels in Tabas Coal Mine Using Numerical Method

نویسندگان [English]

  • M Najafi 1
  • S.M.E Jalali 1
  • F Sereshki 1
  • A.R Yarahmadi-Bafghi 2
1 Shahrood University of Technology
2 Yazd University
چکیده [English]

Chain pillars are placed between two adjacent panels in mechanized longwall mining. These pillars have different load distribution comparing with the other kind of pillars in various mining methods. Estimation of load and its distribution on chain pillars are very important from designing point of view. Empirical and traditional methods have some limitations for load prediction and its distribution. So in this study by using of Mohr-Coulomb strain softening failure model of FLAC3D software, the load and its distribution on the chain pillars were estimated. As a result, based on Tabas coal mine conditions, it can be concluded that the maximum load distribution will happened at 4 to 5 meter distance from the first edge of pillar while the face is 20 meter after from there.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chain Pillars
  • Numerical Modeling
  • Load Distribution
  • Strain Softening