بررسی امکان فلوتاسیون اسمیت‌زونیت از باطله های معدنی انگوران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 شرکت کالسیمین

چکیده

چکیده در این تحقیق امکان فلوتاسیون کانی اسمیت‌زونیت از باطله‌های معدنی انگوران با 7/12 درصد روی که دارای کانی‌های اصلی گانگ شامل کلسیت و کوارتز است، مورد بررسی قرار گرفت. برخلاف آزمایش‌های میکروفلوتاسیون که با استفاده از هر دو کلکتور آرماک سی و اسید اولئیک نتایج مطلوبی به دست آمد، آزمایش‌های فلوتاسیون مکانیکی حاکی از عملکرد بهتر فلوتاسیون کاتیونی در 11=pH است. تحت این شرایط سدیم سیلیکات و سدیم هگزامتافسفات به ترتیب مناسب‌ترین بازداشت‌کننده برای کانی‌های کوارتز و کلسیت انتخاب شدند. مقدار بهینه آرماک سی 800 گرم بر تن، سدیم سیلیکات 500 گرم بر تن و سدیم هگزامتافسفات 250 گرم بر تن تعیین شد. با استفاده از 415 گرم بر تن هیدروکسید سدیم به عنوان تنظیم‌کننده pH، مقدار بهینه سدیم سولفید 3000 گرم بر تن به دست آمد ولی در غیاب آن این مقدار به 5830 گرم بر تن رسید. در شرایط بهینه تعیین شده طی یک مرحله فلوتاسیون (رافر) کنسانتره اسمیت‌زونیت با عیار روی 23 درصد و بازیابی 79 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Flotation of smithsonite from Angouran mine tailings

چکیده [English]

The flotability of smithsonite mineral from Angouran mine tailings containing calcite and quartz as the main gangue minerals was investigated. Using Armac C as a cationic and oleic acid as an anionic collector successful results were obtained in mico flotation experiments showing the cationic flotation at pH=11 is more effective than anionic one. Sodium hexa metaphosphate and sodium silicate were selected as suitable depressants for calcite and quartz minerals, respectively. In the presence of sodium sulfide (Na2S) the optimal dosage of Armac C, sodium silicate and sodium hexa methaphosphate were determined 800, 500 and 250 g/t, respectively. Using sodium hydroxide (415 g/t) as the pH adjuster, the optimal dosage of Na2S is decreased to a half (3000 g/t) while the use of sodium carbonate reduces the Zn grade and recovery without significant decrease in Na2S consumption. At the optimal condition a smithsonite concentrate with 23 % Zn and 79% recovery is obtained.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc oxide ore
  • Smithsonite
  • Flotation
  • Sulfidation