تاثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر میزان جابجایی به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 15-25

میر حسین شهامی؛ میثم لک؛ علی رضا یاراحمدی بافقی


بررسی تاثیر الیاف پلیمری نوع KWB و KB ساخت شرکت نانونخ سیرجان بر خواص مکانیکی بتن ریزدانه

دوره 16، شماره 50، فروردین 1400، صفحه 15-26

10.22034/ijme.2021.135290.1824

محمدرضا علی اکبرزاده؛ سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر؛ مجتبی بهاالدینی


تحلیل عددی توزیع فشار و جابجایی در کارگاه استخراج جبهه کار بلند شیبدار زغالسنگ

دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 17-31

10.22034/ijme.2019.35737

محمد عطائی؛ احمد ابوالقاسمی فر؛ سید رحمان ترابی؛ مجید نیکخواه


رده بندی داده های ژئوشیمیایی زیست محیطی با روش آنالیز تمایز و شبکه عصبی در باطله های سرب و روی تیپ سولفیدی کربناتی

دوره 14، شماره 44، آذر 1398، صفحه 25-12

10.22034/ijme.2019.37343

علی مرادزاده؛ مهدی زارع؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ فرامرز دولتی ارده جانی


ارزیابی تغییرات چگالی و شاخص دوام سنگ شیست تحت تأثیر سیکل‌های انجماد-ذوب

دوره 14، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 1-12

10.22034/ijme.2020.37382

سید زانیار سید موسوی؛ حسین توکلی؛ پرویز معارف وند؛ محمد رضائی


تهیه نقشه‌ آنومالی برای عناصر سرب و روی در محدوده پرکام – کرمان

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 19-26

اردشیر هزارخانی؛ سید سعید قنادپور


بررسی کاربرد زئولیت برای حذف سیانور از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 21-32

عبدالله سمیعی؛ احمد خدادادی؛ محمود عبداللهی


ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک معدن مس سونگون

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 21-30

احمد رضا صیادی؛ مسعود منجزی؛ مهرداد حیدری؛ مهدی وحیدی


بررسی عوامل موثر بر استخراج حلالی (SX) روی از محلول حاوی یون‌های آهن و منگنز با استفاده از D2EHPA

دوره 2، شماره 4، دی 1386، صفحه 21-28

محمدرضا بلور فروش؛ منوچهر اولیازاده؛ خداکرم قریبی


بررسی اثرات فشار جانبی در عمق زمین بر روی ضرایب شدت تنش مود ترکیبی اول و دوم

دوره 3، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 21-32

مجیدرضا یت اللهی؛ محمد مهدی سیدموسوی


بررسی عددی تأثیر ابعاد پرده هوایی در تهویه و شکل جریان هوای بن‌بست‌های معدنی

دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 21-30

بهزاد نیکنام؛ حسن مدنی؛ حسین سالاری راد


ساخت و تحلیل مدل ژئومکانیکی مخزن بنگستان در میدان کوپال

دوره 10، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 21-34

شهرزاد سیدسجادی؛ محمدعلی عقیقی


تخمین ‌ذخیره زمین آماری آنومالی شماره چهار سنگ آهن سنگان

دوره 17، شماره 56، مهر 1401، صفحه 21-39

10.22034/ijme.2022.537596.1879

رضا روکی؛ محمد ناصر محمدی؛ محسن صفری


استفاده از معادله همگن اویلر در تخمین عمق ناهنجاریهای میدان پتانسیل

دوره 6، شماره 13، بهمن 1390، صفحه 23-35

کمال علمدار؛ عبدالحمید انصاری