مطالعه اندرکنش گالوانیکی گالن-بار خردکننده در محیط آسیا و گالن-پیریت در محیط فلوتاسیون به روش استخراج EDTA

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین اندرکنش گالوانیکی بین گالن – بار خردکننده (فولاد نرم، چدن، 10% کروم، 20% کروم و سرامیکی) در محیط آسیا و گالن – پیریت در محیط فلوتاسیون انجام شد. با توجه به اینکه روش استخراج EDTA قادر به استخراج گونه‌های اکسیدی می‌باشد، مقدار گونه‌های اکسیدی آهن ناشی از جریان گالوانیکی بین گالن – پیریت و همچنین مقدار این گونه‌ها ناشی از خوردگی گلوله‌ها، با استفاده از روش استخراج EDTA اندازه‌گیری شد. مشخص شد که هرچه مقدار پیریت بیشتری در مخلوطی از دو کانی گالن و پیریت موجود باشد، به دلیل پتانسیل آزاد بالاتر پیریت نسبت به گالن، پیریت نقش کاتد را ایفا کرده و سبب خوردگی گالن شده و میزان اندرکنش گالوانیکی بین دو کانی بیشتر می‌شود. مطالعه استخراج EDTA برای اندرگنش گالوانیکی بین گالن – بار خرد کننده نشان داد که گلوله سرامیکی به علت عدم ایجاد جریان گالوانیکی با گالن هیچ‌گونه اکسید آهنی را تولید نمی‌کند و گلوله کروم‌دار به‌علت جریان گالوانیکی ضعیف با گالن دارای کمترین خوردگی و گلوله فولادی نرم به دلیل جریان گالوانیکی شدید با گالن دارای بیشترین خوردگی می‌باشد. مقدار گونه‌های اکسیدی آهن ناشی از خوردگی گلوله‌ها توسط روش استخراج EDTA اندازه گیری شد که میزان خوردگی گلوله‌ها به ترتیب فولاد نرم > چدن > 10 درصد کروم > 20 درصد کروم > سرامیکی مشخص شد که با نتایج بدست آمده از آنالیز XPS منظبق می باشد.  شناورسازی گالن در صورت عدم حضور پیریت دارای بیشترین بازیابی 11/80 % و شناورسازی آن با حضور پیریت (نسبت گالن به پیریت 4:1) دارای کمترین بازیابی 9/64 % بود. این آزمایشات نشان داد که شیمی شناورسازی و بازیابی گالن تحت تأثیر توزیع پیریت موجود قرار دارد، به این ترتیب که بازیابی‌های بدست آمده برای گالن با حضور درصدهای مختلفی از پیریت و گالن به صورت: گالن > نسبت گالن و پیریت 1:4 > نسبت گالن به پیریت 1:1 > نسبت گالن به پیریت 4:1 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Galvanic interaction of galena-grinding media in the mill and galena-pyrite in the flotation cell with the use of EDTA extraction technique

نویسنده [English]

  • Bahram rezai 2
1
2
چکیده [English]

This study has been done to determine the galvanic interaction between galena and five types of grinding media (mild steel, ductile, 10% chromium, 20% chromium, and ceramic) in grinding mills, and galena-pyrite in flotation cells. The amount of Iron oxidation species derived from galvanic corrosion between galena-pyrite and the grinding medium measured by EDTA extraction. It was found that the amount of pyrite increased in a mixture of galena and pyrite, galvanic interaction between two minerals increased. The study of EDTA extraction of galvanic interaction between galena-grinding media showed the ceramic media has almost no galvanic interaction with galena, chromium media has the lowest and steel media the highest galvanic corrosion. Iron oxidation species from corrosion of grinding media measured via EDTA extraction revealed the amount of media corrosion for all grinding media are in order of mild steel > cast iron > 10% chromium > 20% chromium > ceramic media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EDTA extraction
  • galvanic interaction
  • grinding media
  • Pyrite
  • galena