استفاده از مخلوط آمونیاک و کربنات آمونیوم جهت انحلال کنسانتره کالکوپیریت مجتمع مس سرچشمه در فشار محیط و دمای متوسط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

نرخ انحلال کالکوپیریت در محیط سولفاته و در فشار اتمسفری به دلیل تشکیل لایه رویین بر روی ذرات آن در مقایسه با لیچینگ سولفیدهای ثانویه و اکسیدهایمس آهسته‌تر می‌باشد. این امر استفاده از محیط‌های سولفاته را در مقیاس صنعتی با مشکلات جدی رو به رو ساخته است. در این بین عوامل لیچینگ آمونیاک و نمک‌های آمونیوم به دلیل بازیابی بالای مس از کالکوپیریت در فشار اتمسفری مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق آزمایش‌هایی جهت بررسی پارامترهای موثر بر لیچینگ کنسانتره کالکوپیریتی مس سرچشمه با 029/53 درصد کالکوپیریت و مقدار 25 درصد مس، در فشار اتمسفری با عوامل انحلال آمونیاک و کربنات آمونیوم, در راکتور لیچینگ پرداخته شده است. یافته‌های این تحقیق به روشنی پارامترهای غلظت آمونیاک، کربنات آمونیوم، نسبت جامد به مایع، سرعت همزنی، دبی اکسیژن و زمان لیچینگ را مهم‌ترین عوامل موثر در این لیچینگ بیان می‌دارد. تحت شرایط مناسب 5 مول آمونیاک، 3/0 مول کربنات آمونیوم، نسبت جامد به مایع 20/1، سرعت همزنی 1000 دور بر دقیقه، دمای 60 درجه سانتی‌گراد، دبی اکسیژن 1 لیتر بر دقیقه و 240 دقیقه زمان لیچینگ، بازیابی بیش از 71 درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of ammonia and ammonium carbonate mixture to leaching Sarcheshmeh copper complex chalcopyrite concentrate at ambient pressure and moderate temperature

نویسندگان [English]

  • Valeh Aghazadeh
  • Ali Nabizadeh
Sahand University of Technology
چکیده [English]

Chalcopyrite dissolution rate in atmospheric pressure in sulphate media is slower than the leaching of copper oxides and secondary sulfides due to the formation of passive layer on the particles. So the use of sulphate media in industrial scale is faced with serious problems. Due to the high recovery in chalcopyrite leaching with Ammonia and ammonium salts in atmospheric pressure, this media are considered. In this study experiments performed to investigate the parameters affecting the leaching of Sarcheshmeh chalcopyrite copper concentrate with 53.029% chalcopyrite and 25% Cu at atmospheric pressure with ammonia and ammonium carbonate. The findings of this research showed that parameters of the concentration of ammonia, ammonium carbonate, solid to liquid ratio, stirring rate, oxygen flow rate and leaching time are the most important factors in the leaching of chalcopyrite. Under optimal conditions, 5 mol of ammonia, 0.3 M ammonium bicarbonate, liquid to solid ratio of 20/1, stirring speed 1000 rpm, 60 ° C, oxygen flow rate of 1 liter per minute and 240 minutes of leaching time, the copper recovery was obtained more than 71%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaching
  • sarcheshmeh chalcopyrite copper concentrate
  • Ammonia
  • Ammonium Carbonate