تأثیر مشخصات فیزیکی و شیمیایی رقیق کننده بر استخراج با حلال مس توسط استخراج کننده 5-nonylsalicylaldoxime

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

در این تحقیقپارامترهای مؤثر بر کیفیت رقیق‌کننده در استخراج با حلال مس توسط CP150بررسی شد. حلال‌هایی با میزان آروماتیک متفاوت (% 35-5 ) تهیه شد. مقایسه پارامترهای استخراجی (سینتیک، ظرفیت، فاکتور انتقال آهن، زمان جدایش و ماندگی فازی) در حضور این ترکیبات، نشان داد که انتخاب رقیق‌کننده آروماتیک باعث بهبود جدایش فازها می‌شود؛ به‌طوری که با افزایش محتوای آروماتیک رقیق‌کننده از %5 به %35، زمان جدایش و ماندگی فازی نصف می‌شود؛ ولی سینتیک فرایند کند می‌شود. نفت سفید و برش‌های نفتی ریسول ٨٤٠١ و ریسول ٨٤١١، نسبت‌های مختلف ترکیب شد و بعد از اندازه‌گیری محتوای آروماتیک، چگالی، ویسکوزیته و کشش سطحی هر ترکیب، تست‌های استاندارد استخراج با حلال ناپیوسته انجام شد. مطالعه هم‌زمان مشخصات رقیق‌کننده نشان داد در صورت استفاده از چند حلال در ترکیب رقیق‌کننده، محتوای آروماتیک به‌عنوان شاخص کیفی و بهینه‌سازی رقیق‌کننده کافی نیست و مشخصات فیزیکی ترکیب نیز باید لحاظ شود. کاهش ویسکوزیته رقیق‌کننده با بهبود شرایط پیوستگی و پراکندگی، سرعت فرایند را بالا می‌برد؛ به‌طوری که افزایش ویسکوزیته به میزان cSt 2/0، نسبت بازیابی در 30 ثانیه را 30 درصد کاهش می‌دهد. همچنین مشخص شد بالا بودن چگالی و کشش سطحی فاز آلی باعث اتلاف آن می‌شود؛ و اگر کشش سطحی رقیق‌کننده از mN/m26 به mN/m 3/27 تغییر یابد، ماندگی آلی دو برابر می گردد. هر چه اختلاف چگالی، ویسکوزیته و کشش سطحی بین دو فاز کمتر باشد (کاهش ویسکوزیته، افزایش چگالی و کشش سطحی رقیق کننده)، انتقال آهن به فاز آلی بیشتر می‌شود. به نحوی که با افزایش چگالی رقیق‌کننده به میزان  Kg/m335 ، فاکتور انتقال ده برابر کمتر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of physical and chemical properties of diluent on copper solvent extraction by CP150

نویسنده [English]

  • zahra heidari mofrad 1
چکیده [English]

Effective parameters on diluent quality in copper solvent extraction circuit have been investigated. Several experiments were carried out with 10% CP150 as extractant in 90% diluent with different aromatic contents (5-35%). Performance parameters such as kinetics, selectivity, separation time and entrainment have showed that, by increasing the aromatic content in diluent, the copper extraction rate, separation time and losses of extractant by entrainment have been decreased; If aromatic content increased from 5 to 35 %, entrainment and separation time declined about 50 % while aromatic content appears to help suppress iron co-extraction. Batch experiments repeated by several composition prepared from various ratios of Kerosene, Reasol 8401 and Reasol 8411. Results indicated that aromatic content of diluent must be controlled as well as physical properties especially where a mixture of several solvents are used as diluent. Low diluent viscosity improve the kinetics because of high phase dispersion; if diluent viscosity increase from 2.09 to 2.29 cSt, extraction rate in 30 seconds is reduced by 30%. Higher density and surface tension result in organic phase entrainment and solvent loss; so that, by increasing in surface tension from 26 to 27/3 mN/m, entrainment enhanced by almost 100%. However, high interfacial tension, density and viscosity enhanced Cu/Fe separation; if diluent density rise up 35 Kg/m3, Cu/Fe transmission factor is declined tenfold.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical and chemical properties
  • diluent
  • solvent extraction of copper
  • CP150