ساخت و تحلیل مدل ژئومکانیکی مخزن بنگستان در میدان کوپال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشگاه تهران

چکیده

سازندهای کربناته مانند سازند آسماری، ایلام، سروک و غیره از مهم‌ترین مخازن نفت و گاز ایران محسوب می‌شوند. با  وجود مشکلات فراوان ناشی از فرایندهای ژئومکانیکی مانند گیر کردن لوله حفاری، هرزروی گل و تولید ماسه، تاکنون مطالعات ژئومکانیکی چندانی برای رفع چنین مشکلاتی انجام نگرفته است. اغلب اطلاعات لازم برای ساخت مدل ژئومکانیکی مانند نمودارDSI ، اطلاعات آزمایش ریزشکافت و نتایج آزمایش‌های مکانیک سنگ روی مغزه ها در میادین هیدروکربوری ایران موجود نیست و همین موضوع ساخت مدل ژئومکانیکی را مشکل ساخته است. در این مطالعه مدل ژئومکانیکی مخزن بنگستان (در چاه شماره 20 میدان کوپال) با استفاده از نمودارهای رانده شده در چاه، آزمایشات مکانیک سنگ، اطلاعات RFT، فشار هرزروی گل و غیره ساخته می‌شود و پنجره وزن گل ایمن برای حفاری پیشنهاد می‌شود. در پایان صحت نتایج مدل با استفاده از مشاهدات هرزروی گل در گزارشات حفاری و اطلاعات نمودار کالیپر، سنجیده می‌شود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction and Analysis of a Geomechanical Model for Bangestan Reservoir in Koopal Field

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Seyedsajadi 1
  • Mohammad Ali Aghighi 2
1 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Carbonate formations such as Asmari, Ilam and Sarvak are among the most important hydrocarbon formations in Iran. Despite a lot of problems caused by geomechanical processes such as pipe stuck, lost circulation and sand production, there have not been carried out sufficient geomechanical studies to address such problems. Often the required data including DSI logs, leak-off test and mini-frac tests data as well as rock mechanics test on cores are not available in Iranian hydrocarbon formations to be used for construction of geomechanical models. In this study a geomechanical model for Bangestan reservoir (in well number 20 of Koopal Field) is constructed using well logs, rock mechanics test data, RFT data, mud loss data. A safe mud weight window is also proposed based on the geomechanicalmodel and wellbore stability analysis. The results of the model are validated against mud loss observations reported in drilling reports as well as caliper data.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomechanical model
  • Wellbore stability
  • In-situ stresses
  • Mud weight