طراحی و ساخت دستگاه آزمایش برای بررسی پایداری حفریات زیرزمینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام خمینی قزوین

چکیده

در طی حفاری فضاهای زیرزمینی از قبیل تونل، مغار و چاه‌ها  تمرکز تنش در نزدیکی این بازکننده‌ها افزایش می‌یابد و مسئله  ناپایداری در این حفریات زیرزمینی اتفاق می‌افتد. آزمایش روی استوانه‌های توخالی جدار ضخیم سنگ یک روش ساده، اقتصادی و واقعی برای بررسی پایداری و مکانیزم شکست فضاهای زیرزمینی است. در این مقاله این دستگاه آزمایش توضیح داده شده است. به منظور بررسی عملکرد دستگاه جدید و نمایش قابلیت‌های آن، یک سری آزمایش بر روی یک  سنگ مصنوعی متخلخل انجام شده است. نتایج آزمایش‌ها بر روی ماده CRIR09 نشان می‌دهد که بعد از شکست، یک جفت صفحه شکست شعاعی مشاهده می‌شود. این باند‌ها در اثر مکانیزم تراکمی ‌((compacting failure mechanism تشکیل شده است بدلیل آنکه صفحه شکست عمود بر جهت تنش اصلی حداکثر می‌باشد. این نوع شکست معمولاً در مواد خیلی متخلخل اتفاق می‌افتد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Construction of an Experimental Apparatus for Investigating Stability of Underground Excavation

نویسنده [English]

  • M Hoseini
Imam Khomeini international university
چکیده [English]

During construction of underground openings, such as: tunnels, shafts and caverns stress concentrations increase near these openings and instability problem occur in these underground excavations. Tests on thick-walled hollow cylinders of rock are a relatively easy, economical and realistic means to better understand stability and the mechanisms associated to underground openings failure.  The mode of rupture observed in the tests was a pair of radial rupture planes. These rupture planes correspond to a compacting failure mechanism, because, these planes are perpendicular to major principal stress (tangential stress). This kind of rupture usually occurs in very porous material.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hollow Cylinder
  • triaxial test
  • underground excavation and stability