دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، دی 1387، صفحه 1-84 
مطالعات امکان سنجی حذف کلسیم از بوکسیت جاجرم

صفحه 39-46

سید محمد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ رضوان خرمالی


تعیین عیار ماده معدنی با استفاده از شبکه عصبی MLP و تکنیک پردازش تصویر

صفحه 67-73

مهدی ذاکری خطیر؛ امید شاه حسینی؛ سید ضیاءالدین شفائی؛ محسن رحیمی