استحصال وانادیم از تیتانومنیتیت قره آغاج به روش تشویه و انحلال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

با توجه به کمیابی کانی‌های اصلی وانادیم، تیتانومنیتیت‌ها یکی از مهم ترین منابع استحصال این فلز محسوب می‌شوند. کانسنگ تیتانومنیتیت قره‌آغاج واقع در 36 کیلو‌متری ارومیه در شمال غرب ایران که منبع اصلی برای تولید تیتانیم محسوب می‌شود از جمله این منابع است. براساس فلوشیت ارائه شده برای تولید کنسانتره ایلمنیت، بخشی نیز به عنوان کنسانتره منیتیت با 84/0 درصد V2O5 حاصل می‌شود که منبع مناسبی برای استحصال محصول جانبی وانادیم می‌باشد. مطالعات کانی‌شناسی انجام گرفته بر روی  منیتیت با استفاده از XRD، XRF و SEM نشان داد که وانادیم به صورت V3+ جانشین Fe3+ در شبکه منیتیت شده است. استحصال وانادیم از کنسانتره منیتیت شامل تشویه نمکی، لیچینگ با آب و ترسیب مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای موثر بر تشویه شامل درصد نمک کربنات سدیم، ابعاد ذرات کنسانتره، دمای تشویه و مدت زمان تشویه بررسی و مقادیر مناسب برای آنها به ترتیب 16 درصد وزنی، mµ75=d80، 1100 و 2 ساعت تعیین شد. از پارامترهای لیچینگ مانند دانه بندی منیتیت تشویه شده، دما و زمان لیچینگ بررسی و مقادیر مناسب آنها به ترتیب mµ105=d80، 90 و 1 ساعت به دست آمد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recovery of Vanadium from Qarah-aghaj Titanomagnetite ore by Roasting and Leaching

نویسندگان [English]

  • A Mehdilo
  • S Ghafari
  • M Irannajad
Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Titanomagnetites are one of the most important resources for recovery of vanadium. Qara-aghaj hard rock titanium ore locating 36 Km far from Euromieh north-west of Iran, is one of these resources. Based on presented flowsheet for production of ilmenite concentrate, a by-product as magnetite concentrate containing 0.84% V2O5 is produced. Mineralogical studies performed by XRD, XRF, and SEM and analyzing by EDX indicated that Fe3+ has been partially replaced by V3+ in magnetite lattices. Extraction of vanadium from magnetite concentrate consisting of salt roasting, leaching and precipitation was investigated. The effective parameters on roasting such as percentage of sodium carbonate, concentrate particle size, roasting temperature and roasting time were studied and the optimum amount of these parameters were determined as 16 wt%, d80= 75 mµ, 1100 °C and 2 hours, respectively. The leaching parameters such as roasted magnetite particle size, temperature and time were also investigated and the optimum amount of them were obtained as d80= 105 mµ, 90°C and 1 hour, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vanadium pantoxide
  • Titanomagnetite
  • Magnetite
  • Salt roasting
  • Leaching