مطالعات امکان سنجی حذف کلسیم از بوکسیت جاجرم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق امکان حذف کلسیم از سنگ معدن بوکسیت جاجرم با استفاده از روش لیچینگ اسیدی به‌منظور غنی‌سازی بوکسیت جهت مصرف در صنایع دیرگداز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیزهای شیمیایی AA، ICP، XRF و XRD یک نمونه از سنگ معدن بوکسیت جاجرم نشان داد که نمونه بوکسیت از نوع دیاسپوری بوده و کلسیم موجود در نمونه نیز از نوع کانی کلسیت است و  کانی‌های همراه دیگر هماتیت، کوارتز و آناتاز می‌باشند. ابتدا آزمایش‌های اولیه جهت تعیین شرایط بهینه کلسیناسیون انجام گرفت. با مشخص شدن دمای 900 درجه سانتی‌گراد و زمان 60 دقیقه بعنوان شرایط بهینه کلسیناسیون، آزمایش‌های لیچینگ توسط اسید کلریدریک انجام گرفت و دمای Cº90، مدت زمان 30 دقیقه، غلظت اسید M3، درصد جامد 15، سرعت همزدن rpm300 و ابعاد 500-150 میکرون به عنوان شرایط بهینه لیچینگ بدست آمدند. نتایج حاصل نشان داد که دمای لیچینگ و غلظت اسید تاثیر بسزایی در میزان حذف کلسیم دارند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در شرایط بهینه کلسیناسیون و لیچینگ می‌توان 45/95 درصد کلسیم موجود در نمونه بوکسیت را حذف کرد و عیار کلسیت در کنسانتره را از 1/1 به 05/0 درصد کاهش داد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility Study of Calcium Removal from Jajarm Bauxite

نویسندگان [English]

  • S.M.J Koleini
  • M Abdollahy
  • R Khormali
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

  The calcium removal from Jajarm bauxite ore by acid leaching in order to bauxite enrichment was investigated in this research. The results of XRD, XRF, ICP and chemical studies indicated that Diaspore (AlO(OH)) is the major mineral phase and Hematite (Fe2O3), Quartz (SiO2), Anatase (TiO2), Calcite (CaCO3) are minor phases in the sample ore. At first, calcination experiments were carried out to optimize calcination parameters. The experimental results suggested 900ºC and 60 minutes as optimizing calcination parameters; leaching tests with hydrochloric acid were performed subsequently and  90ºC, 30 min, 3M acid concentration, solid liquid ratio of 1:6, 300 rpm agitation speed and 150 - 500µm particle size as optimizing leaching parameters were obtained. Temperature and acid concentration showed strong effect on the calcium removal. In the optimum conditions removal of more than 95.45% of calcium content was achieved from basic mineral and the calcium content was decreased below 0.05% within the residue bauxite and made it desirable for refractory and abrasives industries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • bauxite
  • Calcination
  • Hydrochloric Acid Leaching
  • Calcium Removal
  • Jajarm