تاثیر کاهش شیب دیواره معدن چغارت بر میزان جابجایی به روش شبکه‌ی شکستگی مجزا ـ المان مجزا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

تحلیل پایداری شیب دیواره­های معادن سطحی به­خصوص شیب­های سنگی، از جمله مهم­ترین مسائل مورد توجه در طراحی معادن سطحی است که با اجرای یک مدل­سازی ژئوتکنیکی قابل دسترسی است. این مدل ژئوتکنیکی برای توده­سنگ­های درزه­دار ایجاد می­شود و شامل دو زیر مدل به نام­های مدل هندسی و مکانیکی است. مدل هندسی توده­های سنگی شامل شبکه­ی شکستگی­های مجزا (DFN) است که براساس وضعیت توپوگرافی، حدود مدل، بلوک­های تکتونیکی و ناپیوستگی­های موجود ایجاد می­شود. مدل مکانیکی با هدف تحلیل­های مکانیکی (استاتیکی یا دینامیکی) توده­سنگ ایجاد شده و شامل بررسی پارامترهای ژئومکانیکی، وضعیت تنش‌های برجا، شرایط آب­های زیرزمینی، قوانین حاکم بر مقاومت و رفتار توده­سنگ، روش­های تحلیل پایداری و در نهایت قیاس و نتیجه­گیری در مورد پایداری مکانیکی است. هدف از این مقاله، ایجاد یک مدل ژئوتکنیکی و تحلیل مکانیکی مربوط به آن برای بلوک تکتونیکی شماره­ی 2-4 معدن سنگ آهن چغارت در دو مقطع از کاواک قدیم و جدید و مقایسه­ی آن­ها برای بررسی تغییرات پایداری دیواره­ی مذکور در طراحی شیب جدید است.برای دستیابی به این هدف، مدل­سازی هندسی با روش شبکه­ی شکستگی­های مجزا در سیستم ناپیوستگی­های نامحدود غیر ترتیبی با تمرکز بر حذف اثر تصادفی مدل­سازی هندسی، و تحلیل مکانیکی مربوط به آن به­وسیله­ی نرم­افزار المان مجزای UDECانجام و نتایج تحلیل شدند. بررسی­ها نشان دهنده­ی جابجایی­های کمتر و ثبات بیشتر دیواره­ی جدید نسبت به دیواره­ی قدیمی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of reduction slope on the displacement in tectonic block No. 4-2 of Choghart mine by DFN-DEM method

نویسندگان [English]

  • Mir Hosein Shahami 1
  • Meysan Lak 1
  • Ali Reza Yarahmadi Bafghi 2
1 Yazd Uni., Department of Mining & Metallurgical Engineering
2 Yazd University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability analysis
  • Geotechnical model
  • Discrete fracture network (DFN)
  • Numerical modelling
  • UDEC