بررسی عوامل موثر بر استخراج حلالی (SX) روی از محلول حاوی یون‌های آهن و منگنز با استفاده از D2EHPA

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله محلول باردار حاصل از مرحله لیچینگ کانسنگ اکسیده بخش شرقی معدن روی مهدی آباد یزد مورد عمل تصفیه قرار گرفت که برای این امر از فرآیند استخراج با حلال آلی استفاده شد. دی 2 اتیل هگزیل فسفریک اسید یا D2EHPA به عنوان استخراج کننده و کروزین به عنوان رقیق کننده انتخاب شدند. غلظت بهینه حلال آلی در رقیق کننده و pH بهینه فاز آبی مورد مطالعه قرار گرفت که به ترتیب 30 درصد و 5/2  به دست آمد. سپس منحنی ایزوترم استخراج و دیاگرام مک کیب تیل رسم شده و تعداد مراحل استخراج در3 مرحله بهینه شد که بازیابی فرآیند استخراج با حلال آلی حدود 87 درصد تعیین شد. در نهایت یک مرحله شستشو با اسید سولفوریک با غلظت 180 گرم بر لیتر انجام گرفت که با بازیابی 95 درصد در این مرحله، محلولی عاری از یون‌های مزاحم و تنها حاوی یون روی به دست آمد. در تمام مراحل میزان غلظت یون‌های روی، آهن و منگنز اندازه‌گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Parameters on Zinc Solvent Extraction from Solution Containing Iron and Manganese Ions by D2EHPA

نویسندگان [English]

  • M.R Bolourfroush 1
  • M Oliazadeh 2
  • Kh Garibi 1
1 Academic center for education, culture and research, Yazd brunch
2 Tehran University
چکیده [English]

Solvent extraction was applied for the purification of a solution obtained from acid leaching of Mehdiabad oxidized zinc ore. The zinc PLS contained manganese and iron ions.  D2EHPA was selected as a suitable organic extractant. At the begining, the effect of pH of aqueous phase and D2EHPA concentration in krosene were studied. Then the necessary numbers of stages were obtained by Mccabe Thiele diagram. D2EHPA at low pH (2.5) and 30% concentration was able to extract 87% of zinc from aqueous phase by 3 stages in the presence of Mn ions. At the end of process stripping experiment was performed by fresh sulfuric acid solution. At this stage, about 95% Zn ion was transferred from organic phase to aqueous phase. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnSO4
  • Solvent extraction
  • D2EHPA concentration
  • Fe and Mn ions