دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1386، صفحه 1-76 

علمی - پژوهشی

رتبه‌بندی مواد معدنی کشور با روش تصمیم‌گیری شباهت به گزینه‌ ایده‌آل

صفحه 1-10

رضا شکورشهابی؛ رضا کاکایی؛ محمد حسین بصیری


بررسی امکان جلوگیری از انتقال فلزات سنگین پسماندهای کارخانه‌های تولید روی به محیط زیست

صفحه 29-36

احمد خدادادی؛ سید محمد جواد کلینی؛ داوود مرداخانی؛ بهزاد صداقت؛ مهدی مرزبان


روش گروه‌های کلیدی جهت‌دار در تحلیل پایداری شیب سنگ‌های درزه‌دار

صفحه 55-63

عنایت الله امامی میبدی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حسین سالاری راد