دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 1-84 
ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک معدن مس سونگون

صفحه 21-30

احمد رضا صیادی؛ مسعود منجزی؛ مهرداد حیدری؛ مهدی وحیدی