طراحی کلاسیفایر برگشتی به منظور طبقه‌بندی ابعادی و روش افزایش مقیاس آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 ذانشگاه تربیت مدرس

چکیده

    در اغلب موارد کنترل ابعاد بار ورودی به دستگاه‌ها و تجهیزات مختلف کانه‌آرایی، برای بهینه کردن عملکرد کل مدار ضروری است و این کار معمولاً با هیدروسیکلون‌ها انجام می‌شود. افزایش مقیاس هیدروسیکلون، حد جدایش را افزایش می‌دهد و به همین دلیل استفاده صنعتی از آن در حد جدایش‌های ریزتر از 45 میکرون مشکلاتی را همراه دارد. در کلاسیفایر برگشتی که از ترکیب جداکننده شیب‌دار و کلاسیفایر بستر سیال به‌دست می‌آید، حدجدایش مستقل از مقیاس است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی امکان استفاده از کلاسیفایر برگشتی برای حد جدایش‌های ریزتر از 45 میکرون، چگونگی عملکرد کلاسیفایر برگشتی در طبقه‌بندی ابعادی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و ظرفیت ویژه (ظرفیت به ازاء واحد سطح دستگاه) و حد جدایش کلاسیفایر برگشتی در جدایش ابعادی به ترتیب بین 3/9 تا 15 تن بر ساعت و 74 تا 132 میکرون به‌دست آمد. همچنین مشخص شد که بین دبی آب سرریز و حد جدایش رابطه‌ای خطی به شکل Y=aX برقرار است و می‌توان از آن برای طراحی و افزایش مقیاس کلاسیفایر برگشتی استفاده کرد. بر همین اساس ظرفیت ویژه کلاسیفایر برگشتی به ازاء حد جدایش 45 میکرون حدود 12/5  تن بر ساعت برآورد شد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Reflux Classifier for Size Classification in its Scale up method

نویسندگان [English]

  • M Zolghadri 1
  • M Abdollhy 2
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Particle size control of feed entering to mineral processing equipment which is essential in optimization of circuit performance is normally performed by hydrocyclones.  Increase in hydrocyclone dimension increases cut size. Therefore its application in industrial scale follows difficulties. In Contrast, cut size of Reflux classifier obtained with combination of inclined separator and fluidized bed classifier is independent from dimension.  In this work, classification performance of reflux classifier for possibility of cut size about 45 microns was investigated. Capacity and cut size of Reflux classifier was 9.3 to 15 t.m-2.h-1 and 74 to 132 microns, respectively. Also linear correlation in the form of Y=aX between water flow rate in overflow and cut size was observed that can be used in design and scale up stage. On this basis the capacity of reflux classifier for about 45microns was estimated equal to 5.12 t.m-2.h-1.
 
  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desliming
  • Reflux classifier
  • Size separation
  • Fluidized bed separator