بهینه‌سازی پارامترهای موثر در فروشویی اسیدی نمونه کانسنگ اورانیوم‌دار خشومی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

فروشویی یکی از مراحل هیدرو‌متالورژی است که برای استخراج عناصر باارزش از سنگ معدن به صورت محلول مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً کانسنگ‌های اورانیوم توسط مواد شیمیایی اسیدی یا قلیایی همانند اسیدسولفوریک یا کربنات سدیم و بی‌کربنات سدیم تحت فروشویی قرار می‌گیرند. در این مقاله نتایج بررسی‌های فروشوئی اسیدی انجام شده بر روی نمونه کانسنگ خشومی ارائه شده است. منطقه خشومی در 150 کیلومتری شمال شرقی یزد واقع است. طی مطالعات اولیه 47 آنومالی در آن ارزیابی گردید.  آنومالی 6 با 5 بلوک به لحاظ پرتوزائی قابل ملاحظه و وجود کانی‌های ثانویه اورانیوم، به‌عنوان مناسب‌ترین آنومالی شناسایی شد. در این مطالعه با انجام آزمایش‌های متعدد بر روی نمونه‌های بلوک 3، مقادیر بهینه پارامترهای مختلف مانند ابعاد ذرات، غلظت اسید مصرفی (H2SO4)، نوع و مصرف اکسیدان، درجه حرارت، زمان و غلظت دوغاب تعیین گردیدند.  بهترین مقادیر برای پارامترهای فوق‌الذکر معادل 600 میکرون برای ابعاد ذرات (d80)، مصرف 80 کیلوگرم اسید به ازای هر تن کانسنگ، 2 ساعت به‌عنوان زمان، 40 درجه سانتی‌گراد برای دما، نوع اکسیدان MnO2،5 کیلوگرم بر تن به‌عنوان میزان مصرف اکسیدان و تحت نسبت وزنی برابری از مایع به جامد  (L/S) به‌دست آمدند. همچنین در انتها آزمایشی با استفاده از نمونه‌ای با وزن بیشتر و تحت شرایط بهینه انجام شد و بازیابی قابل قبول 81% برای اورانیوم به‌دست آمد، که در واقع تاییدی بر مقادیر حاصل از آزمایش‌های قبلی بود.            

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing the Effective Parameters on Acid Leaching of Khashoomi Uranium Ore

نویسندگان [English]

  • F Rahmati 1
  • M Noparast 1
  • A.H Alaaghband 2
1 Tehran University
2 Atomic Energy Organization of Iran
چکیده [English]

Leaching is one the stages of hydrometallurgy which is usually applied for uranium ore processing.  Uranium ores are normally leached using acidic or alkaline solutions, such as H2SO4 or Na2CO3.  Khashoomi region is located in 150km southeast of Yazd city.  During primarily exploration stage in Khashoomi 47 anomalies were recognized from which, anomaly 6 is the most important and promising one.  In this research project the sample from Khashoomi deposit was studied using acid leaching method, to optimize significant parameters levels in process, such as size of particles, acid (H2SO4) consumption, type and consumption of oxidant, temperature, leaching time, and solid percent of pulp.  Different experiments were carried out and the optimized values for above parameters were determined.  It was specified that the best particle size was d80=600 microns, 80kg/t of H2SO4 consumptions, 2 hours of leaching time at 40 centigrade temperature, MnO2 type of oxidant with 5kg/t consumptions, and at equal ratio of liquid to solid (L/S).  The recovery of uranium was also cross-checked, running a test using a sample with more weight, under the optimized parameters.  The obtained results from this test indicated of 81% of uranium recovery which was acceptable and an indication to the previous tests results.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidic Leaching
  • Khashoomi Ore
  • Sulfuric Acid
  • Oxidant