پرعیارسازی کانسنگ فسفات موندون به روش‌های لیچینگ، کلسیناسیون و مغناطیسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 سازمان زمین شناسی کشور

چکیده

در مقاله حاضر، پرعیارسازی کانسنگ فسفات موندون به منظور کاهش مقدار کانی‌های باطله از قبیل کربنات‌ها و کانی‌های آهن‌دار، مورد بررسی قرار گرفته است. طبق مطالعات کانی‌شناسی انجام شده، کانی فسفات موجود در کانسنگ، از نوع کانی‌های رسوبی و کلوفان است که کلسیت و کوارتز، بخش عمدة باطلة موجود در آن را تشکیل می‌دهند. در طراحی آزمایش‌های لیچینگ و کلسیناسیون از روش تاگوچی استفاده گردید. آزمایش‌های لیچینگ با اسید استیک به منظور حذف گانگ کربناته و افزایش عیار P2O5 انجام شد و تأثیر عوامل مختلف همچون زمان، غلظت اسید استیک و نسبت مایع/جامد مورد بررسی قرار گرفت. عیار P2O5 محصول نهایی در شرایط بهینه، 19/31 درصد و بازیابی P2O5 در آن 9/99 درصد حاصل شد. از روش کلسیناسیون نیز به عنوان روشی برای کاهش گانگ کربناته و افزایش عیار P2O5 استفاده گردید. در بهترین شرایط، عیار P2O5 با استفاده از این روش به 25/25 درصد و بازیابی 8/99 درصد افزایش یافت به منظور کاهش مقدار Fe2O3 از روش جدایش مغناطیسی تر با شدت بالا استفاده گردید. در بهترین شرایط، عیار Fe2O3 از 58/2 به 43/1 درصد کاهش یافت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beneficiation Studies of Moundon Carbonaceous Phosphate Ore by Leaching, Calcination and Magnetic Separation Methods

نویسندگان [English]

  • S.M.J Koleini 1
  • A Aeinpoor 1
  • A.R Reisi 2
1 Tarbiat Modares University
2 Iranian National Geology Organization
چکیده [English]

In this paper, beneficiation studies of Moundon phosphate ore were investigated for reduction of its gangue minerals such as carbonates and iron minerals. According to the mineralogical studies, phosphate mineral content of the ore (collophane) was sedimentary mineral and the predominant constituents of the gangues were calcite and quartz. Experimental designs were performed using Taguchi method for leaching and calcination experiments. To remove the carbonate gangue and to increase the P2O5 content, leaching experiments were performed using acetic acid. The effect of different parameters such as leaching time, acetic acid amount and solid/liquid ratio were investigated. In the optimum conditions the residue of the leaching experiment contained 31.19% P2O5 with 99.9% recovery. Calcinations method was employed to decrease the carbonate gangue and increase the P2O5 content. Results showed that under the optimum conditions the calcine contained 25.25% P2O5 and the recovery was 99.8%. Also the wet high intensity magnetic separation method was used to reduce the amount of Fe2O3 in the ore. Under the optimum conditions, the amount of Fe2O3 was decreased from 2.58 to 1.43%.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphate
  • Leaching
  • Calcination
  • Magnetic separation
  • Taguchi