ارائه برنامه کامپیوتری بهینه‌سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی با استفاده از الگوریتم کارگاه محتمل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 شرکت زغالسنگ البرز شرقی

چکیده

تاکنون الگوریتم‌های زیادی برای بهینه‌سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی ارائه شده است. جدیدترین الگوریتمی که به این منظورتدوین شده الگوریتم کارگاه محتمل است. این الگوریتم با بهره‌گیری از منطق برنامه‌ریزی پویا برای محدوده معدنکاری زیرزمینی در کانسارهای رگه‌ای و لایه‌ای اجرا و محدوده بهینه را جستجو می‌کند. براساس الگوریتم کارگاه محتمل و با استفاده از C++ (ویژوال) یک برنامه کامپیوتری بنام SBO تدوین شده است. در این مقاله الگوریتم کارگاه محتمل به‌طور مختصر معرفی و جنبه‌های مختلف SBO به طور مفصل بیان شده است. ورودی برنامه مدل اقتصادی دو بعدی محدوده معدنکاری است. مشخصات بلوک‌های تشکیل دهنده مدل، شامل آدرس و ارزش اقتصادی آنها در یک فایل ذخیره و به برنامه معرفی می‌شود. برنامه SBO  پس از دریافت مدل اقتصادی، یک مدل اقتصادی جدید که در آن محدودیت‌های فنی و هندسی روش استخراج مثل حداقل طول و ارتفاع کارگاه استخراج منظور شده است را تشکیل می‌دهد. سپس الگوریتم مورد نظر بر روی مدل اخیر اجرا و محدوده بهینه معدنکاری مشخص می‌گردد. نتایج حاصل که شامل آدرس بلوک‌های واقع در محدوده بهینه است با دو شکل مختلف در یک فایل خروجی ذخیره می‌شود. برنامه SBO برای بهینه‌سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی در تمام روش‌های استخراج زیرزمینی که بتوان آنها را به صورت دو بعدی مدلسازی کرد، قابل استفاده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Computer Program to Optimize Stope Boundaries Using Probable Stope Algorithm

نویسندگان [English]

  • S.M.E Jalali 1
  • M Ataeepour 2
  • K Shahriar 2
  • E Elahi Zeyni 3
1 Shahrood University of Technology
2 Amirkabir University of Technology
3 Eastern Alborz Coal Company
چکیده [English]

Particle size control of feed entering to mineral processing equipment which is essential in optimization of circuit performance is normally performed by hydrocyclones.  Increase in hydrocyclone dimension increases cut size. Therefore its application in industrial scale follows difficulties. In Contrast, cut size of Reflux classifier obtained with combination of inclined separator and fluidized bed classifier is independent from dimension.  In this work, classification performance of reflux classifier for possibility of cut size about 45 microns was investigated. Capacity and cut size of Reflux classifier was 9.3 to 15 t.m-2.h-1 and 74 to 132 microns, respectively. Also linear correlation in the form of Y=aX between water flow rate in overflow and cut size was observed that can be used in design and scale up stage. On this basis the capacity of reflux classifier for about 45microns was estimated equal to 5.12 t.m-2.h-1.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desliming
  • Reflux classifier
  • Size separation
  • Fluidized bed separator