رتبه‌بندی مواد معدنی کشور با روش تصمیم‌گیری شباهت به گزینه‌ ایده‌آل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

   بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌های زیربنایی اقتصاد، نقش اساسی در تأمین مواد اولیه صنایع دارد و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند موجب کسب ارزش افزوده مناسب در بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصادی کشور شود. بنابر‌این لازم است مواد معدنی اولویت‌دار جهت سرمایه‌گذاری‌های آتی کشور مشخص شود.
در این مقاله از روش شباهت به گزینه ایده‌آل که برای رتبه‌بندی و انتخاب گزینه‌های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای مختلف به‌کار می‌رود و یکی از مهم‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه می‌باشد، برای رتبه‌بندی 33 ماده معدنی کشور جهت سرمایه‌گذاری استفاده شد. برای این منظور بر اساس مصاحبه‌های حضوری از صاحب‌نظران بخش معدنی کشور ابتدا 29 معیار یا شاخص‌ ارزیابی تعیین و وزن‌های آنها محاسبه گردید و سپس امتیاز هریک از مواد معدنی مورد مطالعه در دو حالت مختلف شامل وزن‌دهی بر مبنای نظرسنجی‌های صورت‌گرفته و وزن‌دهی یکسان به همه معیار‌‌ها با روش مذکور مشخص شد. بر اساس      بررسی‌های انجام شده، مواد معدنی مس، زغال، آهن، طلا، کرومیت و سرب و روی، مواد معدنی اولویت‌دار جهت سرمایه‌گذاری‌های آتی کشور شناخته شدند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Minerals Ranking By TOPSIS Method

نویسندگان [English]

  • R Shahabi 1
  • R Kakaee 1
  • M.H Basiri 2
1 Shahrood University of Technology
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Mineral sector as the essential part of the economy has important role for supplying industries' raw materials. Investment promotion in this sector can earn high value added to the most industries. Consequently, it is necessary to recognize high priority minerals for future investment.
In this paper, TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method, one of the major techniques of multiple attribute decision making process, utilized for ranking the 33 minerals for future investment. For this purpose, based on the interviews with mining experties, 29 criteria are defined. Then their quantities and weights are calculated. After that, based on the weights obtaining from the interviews as well as applying equal weights, the rank of each mineral is determined. The results show that copper, coal, iron, gold, chromites, lead and zinc have high priority respectively for future investments in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineral ranking
  • multiple Attribute Decision making
  • TOPSIS