روش گروه‌های کلیدی جهت‌دار در تحلیل پایداری شیب سنگ‌های درزه‌دار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه یزد

چکیده

   امروزه هنوز روش‌های استاتیکی یا تعادل حدی به‌علت سادگی و سرعت بالای آنها در تحلیل پایداری شیب‌های سنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از شناخته شده‌ترین آنها جهت تحلیل توده سنگ‌های درزه‌دار روش بلوک‌های کلیدی گودمن-شی است. در سال‌های اخیر روش گروه‌های کلیدی که توسعه یافته روش بلوک‌های کلیدی است، ارائه شده است. در این روش علاوه  بر توجه به بلوک‌های کلیدی، گروه‌هایی از بلوک‌ها که قابلیت لغزش دارند مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
     از جمله مشکلات این روش چگونگی گروه‌بندی و تعیین گروه کلیدی بحرانی (دارای سطح بحرانی ریزش) است. روشی که در اینجا برای یافتن گروه‌های کلیدی بحرانی پیشنهاد شده است، روش گروه کلیدی جهت‌دار نامیده می‌شود، در این روش گروه‌بندی در راستای سطوح قابل لغزش گروه‌ها پیش می‌رود.
در این مقاله مدل هندسی و مکانیکی الگوریتم پیشنهادی، در محیط نرم افزاری Mathematica تهیه و اجرا شده است. در نهایت جهت کنترل مدل تهیه شده، نتایج حاصل از این روش پیشنهادی با نتایج روش گروه‌های کلیدی پایه و روش عددی اجزای مجزا به‌وسیله نرم افزارUDEC مقایسه شده است. نتایج به‌دست آمده از روش پیشنهادی تطابق خوبی با نتایج حاصل از روش اجزای مجزا را نشان  می‌دهد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Directional Key-Group Method for Rock Slopes Stability Analysis

نویسندگان [English]

  • E.A Emami 1
  • A.R Yarahmadi 2
  • H Salari Rad 1
1 Amirkabir University of Technology
2 Yazd University
چکیده [English]

   Nowadays statistic approaches are widely used for rock slope stability, because they are simple and quick. The most famous of these methods for stability analysis of fractured rock masses is the key-block method (KBM). An extension to KBM, called key-group method (KGM) considers not only individual key-blocks but also groups of collapsible blocks into an iterative and progressive analysis. In iterations some of the groups can be extended and included a great part on the rock slope.
 One of the most important problems in this approach is to define the critical surface (critical key-group) .In this paper we present an approach for finding the critical group which can be called directional key-group method ,Because grouping of blocks progresses in the direction of slide surfaces of  groups. This was carried out using the Mathematica high-level programming language. Finally it was shown that the proposed method yields more realistic results than the basic key-block method and a comparison with results obtained using a distinct element method (UDEC), demonstrated the ability of this method.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability analysis
  • rock slope
  • Key-Blocks Method
  • Key-Groups Method
  • Directional Key-Groups Method