طراحی و تهیه پایگاه داده و نرم‏افزار تخمین هزینه ماشین‏ آلات پروژه‏های معدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تخمین هزینه یکی از فعالیت‏های اصلی در تصمیمات تجاری و مهندسی بوده که در پروژه‏های معدنی نیز از جایگاه خاصی برخوردار است. فرایند تخمین هزینه در طی مطالعات پیش امکان‏سنجی و امکان‏سنجی، به دفعات تکرار شده و این امر بر زمان‏بر بودن و دشواری آن می‏افزاید. روش‏های متعددی جهت تخمین هزینه ارائه شده که استفاده از آن‏ها به نوع پروژه و انطباق‏پذیری آن‏ها با شرایط کشور میزبان بستگی دارد. در این تحقیق نرم‏افزاری جهت تخمین هزینه‏های سرمایه‏ای و عملیاتی ماشین‏آلات معدنی تهیه شده است. در این راستا ابتدا با بررسی و مقایسه روش‏های موجود، مدلی جهت تخمین هزینه‏های سرمایه‏ای و عملیاتی ماشین‏آلات پروژه‏های معدنی در کشور تهیه و بر اساس آن پایگاه داده‏ای ایجاد گردید که در ساخت نرم‏افزار مورد استفاده قرار گرفت. این پایگاه داده به کمک برخی از اطلاعات منتشره در راهنمای تخمین هزینه یکی از مؤسسات وابسته به انجمن مهندسی هزینه آمریکا تهیه شده است. جهت اجرای نرم‏افزار، داده‏های مربوط به مطالعات امکان‏سنجی معدن مس سونگون مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی انجام شده بیانگر صحت نتایج تخمین و انطباق نرم‏افزار با شرایط محیطی ایران می‏باشد. این نرم‏افزار همچنین ابزاری مفید جهت سهولت فرایند انتخاب ناوگان ماشین‏آلات نیز می‏باشد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Implementation a Software for the Cost Estimation of Mining Equipments

نویسندگان [English]

  • A.R Sayadi
  • M.H Basiri
  • S.O Gilani
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Cost estimation is a fundamental task of engineering and business decisions and also plays an important role in mining projects. Cost estimation process is frequently employed during the prefeasibility and feasibility studies, which is complicated and time consuming. Several methods have been proposed which their application is related to the type of projects and conditions of the host country. In this study a software for estimating of the capital and operating costs of mining equipments has been developed. In this approach by comparison of the existing methods, a cost estimation model was established. Further, on the bases of the model a software along with its database was developed. This database was prepared by some data that published in a Western mining engineering institute cost estimator guide. The software was applied for Sungun copper mine. Results show that the software was adapted with the Iran conditions with a good accuracy. This software also can be used as a useful tool for equipment selection.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost estimation methods
  • cost estimation soft wares
  • mining equipments
  • database