بررسی امکان جلوگیری از انتقال فلزات سنگین پسماندهای کارخانه‌های تولید روی به محیط زیست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه زنجان

چکیده

   انتقال  عناصر خطرناک از  باطله معدن و کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی یکی از معضلات مهم زیست‌محیطی است. در این مقاله  پارامتر‌های موثر در انتقال فلزات روی، کادمیم، سرب و کبالت  نظیر دانه‌بندی،  نرخ جریان، غلظت اسید و زمان انتقال از باطله فروشویی کارخانه زنجان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی روش‌های تراکم و استفاده از آهک در زمینه کاهش حلالیت فلزات سنگین کیک فیلتر گرم کارخانه‌های لیچینگ روی پرداخته شده است که طی آن عامل تراکم در سه سطح 40, 35 و 31 سانتی‌متر و استفاده از آهک در سه سطح 0, 1 و 2 سانتی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بهترین نتیجه در میزان تراکمcm  31 و ضخامت آهکcm  2 بدست آمد که طی آن کمترین حلالیت فلزات سنگین به محیط زیست حاصل شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Immobilization of Heavy Metal from Waste of Zinc Processing Plant

نویسندگان [English]

  • A Khodadadi 1
  • S.M.J Koleini
  • D Moradkhani 2
  • B Sedaghat 1
  • M Marzban 1
1 Tarbiat Modares University
2 Zanjan University
چکیده [English]

The transport of hazardous waste from mining disposal site to groundwater and surface water is one of the most environmental problems. In this research  after the characterization of the sample of toxic heavy metals i.e. Zn, Cd, Pb from cobalt in zinc leaching plant of Zanjan, compression and lime neutralization techniques were used for  reduction of solubility of heavy metals using column leaching tests. For the compression three levels of 31, 35 and 40 centimeters and for the neutralization three levels of lime addition 0, 1, 2 centimeters were selected in column test. The best conditions were obtained with compression of 31 cm and thickness of 2 cm lime for the lowest solubility of toxic metals to environment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • zinc plant
  • Filter cake
  • neutralization