تفاوت رفتار فلوتاسیون آپاتیت زون های سطحی و عمقی کانسنگ چند فلزی قره آغاج ارومیه

دوره 14، شماره 43، شهریور 1398، صفحه 22-10

10.22034/ijme.2019.35754

فاطمه وکیلی فسقندیس؛ پرویز پورقهرمانی؛ حسین عبادی


کاربرد روش آنالیز تمایز و ماشین بردار پشتیبان مرحله‌ای در مدل‌سازی کانی‌زایی کانسارهای طلای داشکسن

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 53-65

حمید گرانیان؛ سید حسن طباطبایی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ آرمان محمدی


روش گروه‌های کلیدی جهت‌دار در تحلیل پایداری شیب سنگ‌های درزه‌دار

دوره 2، شماره 4، دی 1386، صفحه 55-63

عنایت الله امامی میبدی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حسین سالاری راد


بکارگیری ابزارهای آماری و زمین‌آماری در ارزیابی نوسانات عیاری خوراک‌کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه

دوره 4، شماره 8، آذر 1388، صفحه 59-66

مجتبی تقوایی نژاد؛ محمد رضا شایسته فر؛ محمدرضا دیانتی؛ محمد جلالی


تعیین حداقل فشار لازم برای آغاز رشد ترک، در عملیات شکست هیدرولیکی

دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 61-70

مجید رضا آیت اللهی؛ محمدحسن پورکاویان؛ محمد رضا محمدعلیها


ارائه روشی جدید برای تعیین نقطه اثر کایزر در سنگ‌ها

دوره 7، شماره 17، اسفند 1391، صفحه 61-72

مجید نیکخواه؛ مرتضی احمدی؛ عبدالهادی قزوینیان


بهینه سازی تخمین پارامترهای رابطه آرچی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 63-77

سمیه طبسی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مجتبی محمدو خراسانی


بررسی نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل¬های مترو با استفاده از EPB TBM به روش های عددی و آماری

دوره 7، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 67-76

محسن حوائج؛ رضا رحمان نژاد؛ محمد علی ابراهیمی


بررسی ابعاد در شکست قطعات سنگی در حالت بارگذاری ترکیبی کششی - برشی

دوره 8، شماره 18، خرداد 1392، صفحه 67-79

مجیدرضا آیت اللهی؛ جواد اکبردوست


مدل‌سازی ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای به روش "حوضه آبریز نمونه"

دوره 8، شماره 19، شهریور 1392، صفحه 67-76

احمدرضا مختاری؛ مهدی عبدالمالکی؛ سمیه اکبر


طرح بهینه اختلاط دوغاب در منطقه خشک مسیر حفاری EPB TBM های مترو شیراز

دوره 7، شماره 14، خرداد 1391، صفحه 69-82

حجت الله معصومی فشانی؛ محمد علی ابراهیمی فرسنگی؛ حمید منصوری؛ حامد جمشیدی


پرعیارسازی اولیه خوراک مدار فلوتاسیون سرب و روی لکان به وسیله سیکلون واسطه سنگین

دوره 5، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 69-78

عبدالمطلب حاجتی؛ علی دهقانی؛ جواد صامعی برزکی


مدل¬سازی رفتار مکانیکی درزه¬های طبیعی سنگی طی برش مستقیم با توجه به زبری سطوح

دوره 7، شماره 16، آذر 1391، صفحه 69-78

سید احمد مهری شال؛ مصطفی شریف زاده؛ یوسف میرزائیان


تخمین پارامترهای مقاومت برشی توده‌سنگ با استفاده از روش مونت کارلو

دوره 10، شماره 27، شهریور 1394، صفحه 69-80

مجتبی ربیعی وزیری؛ سعید کریمی نسب؛ حمید محمدی عزیز آبادی


تخمین هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی هیدروسیکلون‌های استاندارد و فشار منفی

دوره 10، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 69-82

مهسا خوشفرمان برجی1؛ احمدرضا صیادی صیادی؛ محمدرضا خالصی


بررسی تاثیر تیغـه‌گذاری در ستون فلوتاسیون با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سـیالات محاسباتی دو فازی

دوره 9، شماره 25، بهمن 1393، صفحه 71-83

نرجس خراسانی زاده؛ اکبر فرزانگان؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ حسین خراسانی زاده