بررسی دبی آب نشتی از تونل انتقال آب بهشت‌آباد با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 شرکت مهندسان مشاور زایندآب

3 دانشگاه پیام نور شهر کرد

چکیده

     تونل انتقال آب بهشت‌آباد به طول تقریبی 65 کیلومتر طویل‌ترین تونل انتقال آب ایران با رژیم جریان تحت فشار است. در کیلومترهای ابتدایی و انتهایی تونل به دلیل پایین بودن سطح ایستابی احتمال خارج شدن آب از تونل وجود دارد. در این مقاله ابتدا تونل پهنه‌بندی و ضرایب تراوایی، هد خارجی آب و پارامترهای ژئومکانیکی پهنه‌ها بررسی شده است. سپس روش تحلیلی فرناندز معرفی و به طور مختصر توضیح داده شده و دبی آبی نشتی از تونل و ایستابی آب در مرز پوشش و زمین با بهره‌گیری از آن تعیین شده است. بیشینه دبی آب خروجی از تونل برابر با 4/11 لیتر بر ثانیه در واحد طول تونل است. در بخش‌هایی از تونل که توسط قطعات بتنی پیش‌ساخته نگهداری شده، ضریب نفوذپذیری معادل با استنباط از قانون دارسی و با توجه به هندسه قطعات بتنی تعیین شده است. در ادامه نحوه تحلیل تراوش توسط نرم‌افزار FLAC تشریح و نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی و روش تحلیلی با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج تطابق خوبی با هم داشتند ولی به هر حال روش‌های عددی به دلیل امکان منظور کردن جزئیات مدل مانند تاثیر زهکش‌ها، توالی و شیب لایه‌ها و امکان انجام تحلیل در حالت گذرا بر روش‌های تحلیلی برتری دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leakage Quantity Investigation for Beheshtabad Water Transmission Tunnel by Using Analytical and Numerical Approach

نویسندگان [English]

  • S Mahdevari 1
  • M Hashemi 2
  • F Ayati 3
1 Isfahan University of technology
2 . Zayandab consulting engineers
3 Shahrekord Payamenor University
چکیده [English]

Beheshtabad 65 Km tunnel is the longest pressure tunnel in Iran. Near the inlet and outlet of the tunnel due to low level of ground water, leakage of water from the tunnel would be likely. In this article at first the tunnel route in zoned and Permeability, External water head and geotechnical parameters have been studied. Analytical Fernandez's methods is introduced and briefly discussed and Leakage quantity and water head on the lining is determined using the method. The permeability of those Chainages that are supported by precast concrete segment, determined using Darcy low and considering segment Geometry. Then flow analysis by use of FLAC software is explained. In the last part analytical and numerical results are compared to each other and it is shown that the results are very similar. However numerical methods are preferable because they have ability to consider model details such as drainage pipes, arrangement and dip of layers as well as modeling transient seepage.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beheshtabad tunnel
  • Flow analysis
  • Fernandez's method
  • FLAC