پرعیارسازی اولیه خوراک مدار فلوتاسیون سرب و روی لکان به وسیله سیکلون واسطه سنگین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشگاه یزد

چکیده

سیکلون‌های واسطه سنگین کاربرد وسیعی در جدایش ثقلی کانی‌ها دارند. در این تحقیق امکان کاربرد این وسیله برای جدایش بخشی از باطله سیلیسی از بار اولیه مدار فلوتاسیون کارخانه سرب و روی لکان بررسی شد. نتایج مطالعات آزمایشگاهی غرق و شناورسازی، بر روی نمونه‌هایی به ابعاد 10-1 میلی‌متر نشان داد که امکان جدایش بخشی از باطله با روش ثقلی وجود دارد. به این منظور یک دستگاه سیکلون واسطه سنگین در مقیاس نیمه- صنعتی طراحی، نصب و راه اندازی گردید. بهینه‌سازی جدایش سیکلون با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها انجام شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که با تنظیم فشار بار ورودی در حد psi 3، شیب سیکلون 10 درجه و نسبت واسطه به بار 8/2، توزیع وزنی سرب و روی، به ترتیب به میزان 9/83% و 4/88% حاصل شد. در این صورت عیار سرب و روی در کنسانتره به ترتیب،  86/2%  و 66/8% به دست آمد. در این شرایط حدود 44% از بار ورودی به مدار فلوتاسیون به عنوان باطله کم عیار حذف شد. با حذف این بخش از بار اولیه، امکان افزایش ظرفیت کارخانه فرآوری سرب و روی لکان تا حدود دو برابر ظرفیت فعلی از طریق جدایش نیمی ‌از گانگ سخت سیلیسی  توسط سیکلون واسطه سنگین وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pre-concentration of Flotation Feed by Heavy Media Cyclone in Lakan Pb/Zn Plant

نویسندگان [English]

  • A Hajati 1
  • A Dehghani 2
  • J Samei 2
1 Arak University
2 Yazd University
چکیده [English]

Heavy media cyclones have found a wide application in gravity separation of minerals. In this research, the initial separation of gangue minerals of the Lakan lead and zinc flotation feed was investigated. The results of float-sink experiments using 1-10 mm feed material, indicated that, the gravity separation is possible. Therefore a pilot-scale heavy media cyclone was designed and established. Optimization of this cyclone, using the design of experiments technique, was investigated. It was shown that at certain levels of effective parameters, including; inlet pressure of 3 psi, cyclone inclination of 10 degree, the ratio of media to feed of 2.8, the recovery of 83.9% and 88.4% for lead and zinc, respectively, was achieved. The assay of lead and zinc in the concentrate were 2.86% and 8.66%, respectively. As a result around 44% of the flotation feed, as low assay tailings, was removed. Therefore, by removing a part of siliceous gangue from the flotation feed, in this stage, the plant capacity could be increased twice as its present capacity.
   

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyclone
  • Heavy Media
  • Flotation
  • Optimization
  • Capacity
  • Lead and Zinc
  • LAKAN