مدل‌سازی ریاضی فرآیندهای اکسایش پیریت و کالکوپیریت و انتشار آلودگی در باطله‌های فرآوری معدن مس سرچشمه

دوره 9، شماره 23، شهریور 1393، صفحه 63-79

سجاد جان نثار ملکوتی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ سید ضیاء الدین شفائی؛ محمد نوع پرست


تعیین صفحه معرف دسته درزه‌ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 63-77

10.22034/ijme.2021.131239.1822

مجتبی ربیعی وزیری؛ حسین توکلی؛ مجتبی بهاالدینی


مروری بر روابط پتروفیزیکی تعیین حجم رس، مطالعه موردی سازند مخزنی شوریجه در یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 65-75

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ فریدون سحابی؛ حسین معماریان


بهینه‌سازی ابعاد میانبر تهویه به روش دویل میانی در تونل راه آهن گدوک

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 65-79

سیده گلاله حسینی؛ حسن مدنی؛ کورش شهریار؛ علی مرتضوی


پهنه بندی کیفی خاک های سطحی اطراف کارخانه سرب و روی ایرانکوه از دیدگاه زیست‌محیطی

دوره 12، شماره 37، دی 1396، صفحه 65-79

محمد ابوئیان جهرمی؛ احمد خدادادی؛ احمد جمشیدی زنجانی؛ حسین شفیع زاده مقدم


بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر فیلترشوندگی نمونه ترکیبی باطله کارخانه های فرآوری گل گهر با استفاده از دستگاه فیلتر فشاری

دوره 11، شماره 31، شهریور 1395، صفحه 67-79

نادر اسمعیلی؛ محمدرضا خالصی؛ ابراهیم پناهی؛ احمد خدادادی دربان


تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر درونیابی با استفاده از روش کریجینگ عمومی

دوره 12، شماره 35، مرداد 1396، صفحه 67-74

محسن یاوری؛ محمد کنشلو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی


تاثیر اصلاح سطح کانی ها بر ایزوترم و سینتیک جذب کلکتور

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 68-81

10.22034/ijme.2018.32831

امید سلمانی نوری؛ مهدی ایران نژاد؛ اکبر مهدیلو


ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 18، شماره 60، مهر 1402، صفحه 68-81

10.22034/ijme.2023.1972196.1953

سید میلاد محمدی کری بزرگ؛ حسن مدنی؛ حامد ملا داوودی؛ شبیر ارشدنژاد


بررسی تأثیر سرعت حفاری بر قدرت سایندگی کانی ها با استفاده از نتایج آزمایش سرشار

دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1396، صفحه 69-82

بهنام کرمی؛ محمد تقی همزبان قراملکی؛ رسول حمیدزاده مقدم


تعیین تابع عضویت فازی به کمک مدلسازی چند فرکتالی برای تهیه نقشه پتانسیل مس در منطقه ساردویه، کرمان

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 71-80

امین ابراهیمی؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان افضل


انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس

دوره 16، شماره 50، فروردین 1400، صفحه 73-86

10.22034/ijme.2021.129024.1817

راضیه اخباری؛ فرهنگ سرشکی؛ سید حسن مدنی


طبقه بندی آماری ضریب زبری درزه با روش بردار پشتیبان

دوره 17، شماره 55، تیر 1401، صفحه 73-87

10.22034/ijme.2021.532225.1870

سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر؛ حجت نسب؛ مسعود شمس الدین سعید


بهینه سازی روش پیرو-هیدرومتالورژیکی تشویه برای استحصال سلنیم از لجن آندی مس

دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 92-102

10.22034/ijme.2019.35756

میثاق خانلریان؛ فرشته رشچی؛ فضل الله غزلی جهرمی؛ مجتبی صبا


بهینهسازی هزینه انفجار در معادن سنگ آهک با الگوریتم PSO

دوره 14، شماره 44، آذر 1398، صفحه 99-87

10.22034/ijme.2019.37348

رضا بستامی؛ عباس آقاجانی بزازی؛ هادی حمیدیان شورمستی؛ کاوه آهنگری


ارائه برنامه کامپیوتری بهینه‌سازی محدوده معدنکاری زیرزمینی با استفاده از الگوریتم کارگاه محتمل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386، صفحه 7-14

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور؛ کوروش شهریار؛ ابراهیم الهی زینی