تعیین تابع عضویت فازی به کمک مدلسازی چند فرکتالی برای تهیه نقشه پتانسیل مس در منطقه ساردویه، کرمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر در زمینه GIS و دورسنجی

2 عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

3 عضو هیئت علمی

چکیده

در سال­های اخیر کارهای گوناگونی برای تلفیق لایه­های اطلاعاتی و تعیین مناطق امیدبخش در محیط GIS به­روش فازی صورت پذیرفته است. اما تعیین تابع عضویت فازی و نیز مرزبندی مناطق امیدبخش به­طور معمول از استاندارد خاصی تبعیت نمی­کند. در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از مدل‌سازی فرکتالی به روش عیار-مساحت علاوه بر جدایش مناطق امیدبخش از مناطق زمینه و دسته­بندی مناطق با کانه­زایی عنصر مس در یک گروه، راهکار مشخصی برای تعیین تابع عضویت فازی ارائه شود. این تحقیق در محدوده نقشه زمین­شناسی 1:100000 ساردویه، با استفاده از لایه­های اطلاعاتی ژئوشیمی رسوب آبراهه­ای، ژئوفیزیک هوابردی، زمین­شناسی و تصاویر ماهواره­ای  اجرا و اندازه هر سلول 200 متر در نظر گرفته شد. درجه عضویت هر لایه با استفاده از نمودار لگاریتمی عیار-مساحت محاسبه و با اپراتور گاما تلفیق لایه­ها انجام شد. در پایان ضمن مرزبندی نقشه پتانسیل معدنی به کمک مدل‌سازی مولتی­فرکتالی، نتایج با نقشه محدوده­های معدنی موجود تطبیق داده شد و مقدار ضریب کاپای فازی 72 درصد محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of fuzzy membership function using Multifractal modeling and mineral potential mapping for Cu in Sardooyeh area, SE Iran

نویسندگان [English]

  • Amin Ebrahimi 1
  • Mir Masoud Kheirkhah Zarkesh 2
1 Teacher and researcher in fields of GIS and remote sensing
2 Soil conservation and watershed management Research Institute
3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractal
  • Fuzzy logic
  • Membership Function
  • Cu prospect
  • Sardooyeh