انتخاب و تحلیل روش مناسب تهویه تونل علوی، بندرعباس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استاد دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

با توجه به ترافیک موجود در داخل تونل‌ها، تهویه در این سازه زیرزمینی اهمیت بسزایی دارد. تهویه موجب کاهش آلاینده های ناشی از احتراق سوخت وسایل نقلیه در جو تونل می شود و شرایط بهتری را برای تنفس افراد در این فضای بسته ایجاد می کند. یکی از نکات مهم در ضرورت وجود تهویه مناسب در تونل‌ها، نقش بسزای آن در زمان بروز آتش سوزی و انتشار حجم بسیاری از دود در داخل تونل است. در این پژوهش، سیستم تهویه مناسب برای تونل علوی واقع در شهرک شهید رجایی، در استان هرمزگان، طراحی شده است. با استفاده از استانداردهای مختلف، لزوم استفاده از تهویه مکانیکی در این تونل مشخص و با توجه به مزیت های استفاده از تهویه طولی، این روش تهویه برای تونل علوی انتخاب شد. با استفاده از روش‌های کلاسیک و پیارک، شدت جریان نهایی 155 مترمکعب در ثانیه برای تهویه این تونل محاسبه شد و سپس با در نظر گرفتن مولفه های مختلف فشار، افت فشار برابر با 93 پاسکال بدست آمد. در نهایت با توجه به محاسبات، دو مدل جت فن از شرکت های Novenco و Korfmann برای تهویه تونل علوی مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه بهتر این دو جت فن در زمان آتش سوزی، به وسیله بسته نرم افزاری فلوئنت، تونل در دو حالت تهویه نرمال و تهویه حین آتش سوزی به طور مجزا برای هر دو جت فن شبیه سازی شد. با مقایسه نتایج حاصل از نرم افزار و با توجه به مشخصات فنی هر یک از جت فن ها، جت فن شرکت Novenco برای استفاده در تونل علوی مناسب تر شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection and Analysis of an Appropriate Method for Ventilation of Alavi Tunnel, Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • Razie Akhbari 1
  • Farhang Sereshki 2
  • Hasan Madani 3
1 Department of Mine, petroleum and geophysics engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Semnan, Iran
2 Department of Mining, Petroleum and Geo-physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the traffics of tunnels, the ventilation inside these underground structures is very important. A proper ventilation causes the contaminants from combustion of vehicles to decrease and provides better circumstances for breathing for the people in this limited space. The significant role that ventilation system plays in case of fire and dispersion of large volume of smoke inside the tunnel is another substantial reason for the necessity of utilizing appropriate ventilation system in the tunnel. In this research, the best ventilation system for Alavi tunnel, Shaid Rajaei town, Hormozgan is proposed. Using different standards, the necessity of utilizing mechanical ventilation system in there is determined and considering the advantageous of using longitudinal ventilation system, this ventilation approach is selected for Alavi tunnel. The required air flow and pressure drop to ventilate this tunnel are 155 m3/s and 93 Pa, respectively. Finally, according to the calculations, two jet fans from two separate company, Novenco and Korfmann is considered for the ventilation of Alavi tunnel. To compare these two jet fans better in case of fire, the tunnel is simulated separately for each jet fan in both normal and fire mode using Fluent software package. As a result, by comparing the outcomes from the software and considering the technical properties of each jet fan, the one from Novenco Corporation is proposed to use in Alavi tunnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic
  • Longitudinal Ventilation
  • PIARC Committee
  • Fire Simulation
  • Fluent CFD Package
منابع و مراجع [1] Casale, E., Charvier, J. M., & Lemaire, G. (1996). Tunnel ventilation system modeling. Tunnel Engineering Handbook. Chapman & Hall, New York, 69-81.## [2] Colella, F., Rein, G., Borchiellini, R., Carvel, R., Torero, J. L., & Verda, V. (2009). Calculation and design of tunnel ventilation systems using a two-scale modelling approach. Building and Environment, 44(12), 2357-2367. ## [3] Du, T., Yang, D., Peng, S., Liu, Y., & Xiao, Y. (2016). Performance evaluation of longitudinal and transverse ventilation for thermal and smoke control in a looped urban traffic link tunnel. Applied Thermal Engineering, 96, 490-500. ## [4] Shao, S., Yang, X. G., & Zhou, J. W. (2016). Numerical analysis of different ventilation schemes during the construction process of inclined tunnel groups at the Changheba Hydropower Station, China. Tunnelling and Underground Space Technology, 59, 157-169.## [5] Goossens, M., Mittelbach, F., & Samarin, A. (1994). The LATEX companion (Vol. 2). Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. ## [6] Ferro, V., Borchiellini, R., & Giaretto, V. (1991). Description and application of tunnel simulation model. In Proceedings of Aerodynamics and Ventilation of vehicle tunnels conference (pp. 487-512). ## [7] McCormick, S. (1994). Multilevel Projection Methodology. Computational Techniques and Applications: CTAC93, 54-57.## [8] Leitner, A.) 2001(. The fire catastrophe in the Tauern tunnel: experience and conclusions for the Austrian guidelines. Tunnelling and Underground Space Technology 16, 217–223.## [9] Leitner, A. (2001(. The fire catastrophe in the Tauern tunnel: experience and conclusions for the Austrian guidelines. Tunnelling and Underground Space Technology 16, 217–223.## [10] Maevski IY. NCHRP Synthesis (2011): Design Fires in Road Tunnels – A Synthesis of Highway Practice, Transportation Research Board: Washington, D.C.## ]11[ پایگاه اینترنتی سازمان هواشناسی کشور، http://www.irimo.ir/far/index.php## ]12[ مهندسین مشاور اتحاد راه (1394)، گزارش مطالعات زمین شناسی و طراحی تونل علوی، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه شهرهای جدید شرکت شهر جدید علوی. ## ]13 [مهندسین مشاور اتحاد راه (1394)، گزارش ترافیکی تونل علوی، شارکت مادر تخصصی ساخت و توسعه شهرهای جدید شرکت شهر جدید علوی.## ]14[ مدنی، حسن (1377) تونلسازی، جلد دوم: خدمات فنی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، x-053-463-964.## [15] Sturm, P. J., Brandt, R., Hervé, F., Zumsteg, F., Borchiellini, R., Norris, H., ... & Henn, M. (2012). Road tunnels: vehicle emissions and air demand for ventilation.## [16] Heskestad G (2002) Scaling the interaction of water sprays and flames. Fire Safety Journal 37:535–548.## ]17[یزدان‌پرست، مهدی. (1395). مدلسازی آتش و آلودگی‌های ناشی از آن در تونل پاتاوه-دهدشت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. داشنگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران).## ]18[ مدنی، حسن (1366) تهویه در معادن، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 0-0264-01-964-978## [19] Vega, M. G., Díaz, K. M. A., Oro, J. M. F., Tajadura, R. B., & Morros, C. S. (2008). Numerical 3D simulation of a longitudinal ventilation system: memorial tunnel case. Tunnelling and Underground Space Technology, 23(5), 539-551.## stem: memorial tunnel case. Tunnelling and Underground Space Technology, 23(5), 539-551.