موضوعات = استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی
ارائه یک مدل ریاضی عدد-صحیح برای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت عملیات استخراج و پرکردن در معادن زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/ijme.2024.560199.1934

مهدی رحمان پور؛ گلپری نوروزی؛ حسن بخشنده امنیه


به‌کارگیری تکنیک گرت در مدیریت زمان پروژه‌های احداث تونل

دوره 17، شماره 57، دی 1401، صفحه 1-12

10.22034/ijme.2022.122844.1795

حسین ملکی؛ بیژن ملکی؛ رضا شکورشهابی


تاثیر شرایط محیطی در تخمین عمر مفید باقیمانده مبتنی بر قابلیت اطمینان در معدن مس سونگون

دوره 17، شماره 55، تیر 1401، صفحه 47-61

10.22034/ijme.2021.529269.1864

آوات قم قلعه؛ رضا کاکایی؛ محمد عطائی؛ علی نوری قراحسنلو؛ عباس برآبادی


کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون

دوره 16، شماره 53، دی 1400، صفحه 51-62

10.22034/ijme.2021.136095.1828

ناصر بدخشان؛ کوروش شهریار


بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید بلندمدت در روش استخراج تخریب در طبقات فرعی

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 41-50

10.22034/ijme.2020.122373.1790

مرتضی شناور؛ مجید عطایی پور؛ مهدی رحمان پور


سنجش اهمیت قابلیت دسترسی در تعیین گلوگاه سیستم حمل و نقل در معدن گل‌گهر

دوره 15، شماره 47، شهریور 1399، صفحه 43-55

10.22034/ijme.2020.108706.1731

علی حضرتی دستجرد؛ شمس الدین وهابی؛ علی اصغر خدایاری؛ علی نوری قراحسنلو


تحلیل عددی توزیع فشار و جابجایی در کارگاه استخراج جبهه کار بلند شیبدار زغالسنگ

دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 17-31

10.22034/ijme.2019.35737

محمد عطائی؛ احمد ابوالقاسمی فر؛ سید رحمان ترابی؛ مجید نیکخواه


بهینه سازی روش پیرو-هیدرومتالورژیکی تشویه برای استحصال سلنیم از لجن آندی مس

دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 92-102

10.22034/ijme.2019.35756

میثاق خانلریان؛ فرشته رشچی؛ فضل الله غزلی جهرمی؛ مجتبی صبا


ارزیابی برش پذیری ماسه سنگ قرمز فوقانی با استفاده از آزمون برش خطی کوچک مقیاس

دوره 13، شماره 40، آذر 1397، صفحه 108-117

10.22034/ijme.2018.34842

جعفر خادمی حمیدی؛ سجاد علی مدد؛ کورش شهریار؛ مهدی محمدی حسین آبادی


ارزیابی ریسک گازخیزی معدن مکانیزه زغال‏سنگ طبس با روش‌ کریجینگ شاخص چندگانه

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 1-12

10.22034/ijme.2018.32829

ولی صفری؛ وحید وزیری؛ سعید سلطانی محمدی؛ جعفر خادمی حمیدی


ارزیابی خطای اعوجاج در روش پردازش تصویری برای تعیین توزیع دانه بندی سنگ خرد شده ناشی از انفجار

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 13-25

10.22034/ijme.2018.32828

هادی یعقوبی؛ حمید منصوری؛ محمد علی ابراهیمی فرسنگی؛ حسین نظام آبادی پور


کاربرد تحلیل درخت خطای فازی در ارزیابی ریسک خطرات دستگاه سیم‌برش در معادن سنگ ساختمانی کوثر اصفهان

دوره 13، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 43-53

10.22034/ijme.2018.32827

زکیه نخعی خلیل آباد؛ محمد عطائی؛ رضا خالو کاکائی؛ محمدرضا بصیرنژاد