دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 1-115 

علمی - پژوهشی

بررسی رفتار شناور سازی کالکوپیریت در حضور سولفیدسدیم با کنترل پتانسیل

صفحه 1-15

محمود عبدالهی؛ بیژن طاهری؛ سید ضیاالدین شفایی تنکابنی؛ سهیلا جوادیان فرزانه


بهینه سازی پارامترهای مؤثر در لیچینگ سیانیدی کانسنگ طلا

صفحه 29-44

محمدرضا مرادی؛ سید محمد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ احمد امینی


شناسایی زون‌های ریزشی در چاه با استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی در میدان گازی گنبدلی، کپه‌داغ شرقی، شمال شرق ایران

صفحه 57-63

محمدعلی سرپرنده؛ بهزاد مهرگینی؛ امیر ملاجان؛ فریدون سحابی؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان