بهینه سازی پارامترهای مؤثر در لیچینگ سیانیدی کانسنگ طلا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 مدیر بخش فرآوری سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی ایران

چکیده

نمونه‌ای از محدوده‌ی اکتشافی زایلیک تهیه گردید. مطالعات میکروسکوپ نوری (مقاطع نازک-صیقلی و صیقلی)، XRD، XRF و SEM نشان داد که این کانه از نوع اکسیدی می‌باشد. کانی‌ اصلی کوارتز و کانی‌های دیگر شامل کانی‌های رسی، اکسیدهای ثانویه و آبدار آهن و بندرت پیریت، کالکوپیریت، طلا، آزوریت و مالاکیت می‌باشد. بدلیل پراکندگی طلای ریزدانه در زمینه، فرآیند سیانوراسیون کانه بدون پیش‌عمل‌آوری انجام شد. آزمایش‌های سیانوراسیون با عوامل تأثیرگذار pH، 80d، غلظت سیانور و زمان لیچینگ توسط نرم‌افزار DX8 طراحی شد. نرم‌افزار مدل‌های بازیابی طلا و سیانور آزاد باقی‌مانده با 2R بترتیب برابر 77/0 و 83/0 را ارائه داد. شرایط بهینه‌ی به‌دست آمده از نرم‌افزار، در مرحله‌ی بعد توسط آزمایش‌های اکسیداسیون و سینتیک، بهبود یافت. پیش‌هوادهی با دبی lit/min 6/0 در 3 ساعت، و هوادهی در زمان لیچینگ مناسب می‌باشد همچنین افزودن سیانور سدیم بطور متناوب نسبت به افزودن آنی سیانور سدیم در زمان صفر، به دلیل دارا بودن بازیابی تقریبا برابر و مصرف سیانور کمتر مؤثرتر تشخیص داده شد. با توجه به اینکه بازیابی در 24 ساعت و 12ساعت تفاوت چندانی با هم ندارد، زمان بهینه لیچینگ، 12 ساعت در نظر گرفته شد. با توجه به سیانور مصرفی در 12 ساعت میزان مصرف آن ppm 1050 بدست آمد. pH بهینه 15/10 و 80d بهینه 106 میکرون برای دستیابی به بازیابی بهینه‌ای برابر 93/93٪ بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

optimization of Effective factors in cyanide leaching of gold ore

نویسندگان [English]

  • mohammadreza moradi 1
  • S.M.J Koleini 2
2 Tarbiat Modares University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold Ore
  • Zaylik
  • Cyanidation
  • Oxidation