کنترل رقیق شدگی خارجی در معدن روباز مس سونگون

دوره 16، شماره 53، دی 1400، صفحه 51-62

10.22034/ijme.2021.136095.1828

ناصر بدخشان؛ کوروش شهریار


بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد

دوره 16، شماره 53، دی 1400، صفحه 63-72

10.22034/ijme.2021.138990.1836

نیلوفر ابدالی محمدی؛ سید محمد سید علیزاده گنجی؛ محمد حیاتی


پراکندگی و سطح ریسک فلزات سرب و روی در خاک های اطراف معدن آهنگران

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 63-75

10.22034/ijme.2021.522564.1846

بهروز رفیعی؛ سعیده رحمانی؛ اعظم سادات خدایی


تخمین مقاومت برشی درزه های طبیعی با الگوریتم بیان ژنی

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 76-87

10.22034/ijme.2021.526847.1857

مسعود شمس الدین سعید؛ سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر


ارائه یک مدل ریاضی عدد-صحیح برای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت عملیات استخراج و پرکردن در معادن زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/ijme.2024.560199.1934

مهدی رحمان پور؛ گلپری نوروزی؛ حسن بخشنده امنیه


مروری بر تغییرات پارامترهای ترموهیدرومکانیکی باطله‌های معدنی در طول زمان بهره‌برداری و بررسی عوامل تأثیرگذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/ijme.2024.2016188.1995

امیررضا پوروردی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ سروش مقصودی